Frivillige tager kampen op mod diskrimination

Piger med tørklæde er undertrykte, drenge i flok er bander. Ikke? Fordommene lever på højt blus i folkeskolens ældste klasser, og det kan stigmatisere det enkelte barn og skabe splittelse. En gruppe unge frivillige har derfor sat alt ind på at skabe dialog om kulturforskelle og ungdomsliv.

 

I rollemodelsprojektet UNG2400 tager unge med etnisk minoritetsbaggrund ud på skoler, i klubber og i foreninger, for at fortælle børn og unge om kulturmøder og fordomme. Formålet er, at sætte diskrimination og ungdomsproblemer på dagsordenen.
Sidste år blev der alene i København og omegn afholdt 50 foredrag, og rollemodellerne nåede dermed ud til over 1000 børn og unge igennem Ung2400.

Tal om problemerne!
Rollemodellerne i UNG2400 har selv oplevet fordomme, problemer med uddannelsesvalg eller andre af de emner de fortæller om, og de taler lige i øjenhøjde til de ældste elever i folkeskolen og i ungdomsklubberne. De er nemlig selv unge, som via en positiv tilgang, diskuterer emner som kulturel splittelse, fremmedhed, kærester, mobning, uddannelsesvalg og religion med deres tilhørere.
Ingeborg Mark Jacobsen, som er koordinerende medlem på projektet, fortæller hvordan mange af de unge tilhørere som oftest har haft mindst et af problemerne tæt inde på livet:

”Mange unge drenge og piger oplever fordommen om, at unge mænd med anden etnisk baggrund laver ballade, og at pigerne tilsvarende er stille”
Derfor gør rollemodellerne meget ud af at diskutere fordommene med de unge, og skabe en bevidsthed om, hvordan man lærer at tackle dem.

Personlige ung-til-ung fortællinger
Et af de virkemidler som rollemodellerne især fanger de unge med er ung-til-ung relationen. Når de unge kan identificere sig med den som taler, tager de i højere grad erfaringerne til sig.
Og det mener Ingeborg giver rollemodellerne et forspring:

”Rollemodellernes alder gør det langt nemmere at gå i dialog om følsomme emner, som det kan være svært at tale med voksne om. Samtidig har rollemodellerne selv oplevet mange af de samme problemer, og kan komme med personlige erfaringer”

Og netop den dialog er der stor efterspørgsel på. Ung2400 opsøger selv skoler, og bliver også efterspurgt i stor stil, hvilket har ført til de rekord mange skolebesøg i år.