Folkeskolelærer: vi skal have et fælles sprog om mobning

Nine Hansen er lærer for en 5. klasse på Dragør Skole Nord, og har flere gange haft besøg af Red Barnet Ungdoms MobSQUAD. Hun fortæller hvordan de frivillige i MobSQUAD har stor succes med at formidle i øjenhøjde og med personlige historier.

 

Mobning har altid været svært at komme til livs, dels fordi mobberierne ofte foregår uden at lærere eller andre voksne kender til problemet, og dels fordi mange børn er i tvivl om hvad mobning præcis er. Og så kan det ind imellem være svært for læreren at tale med klassen om, forklarer Nine Hansen:

”Som lærer taler man ofte lidt for døve ører. Men når det er unge, som gider investere i emnet, og samtidig fortælle hvordan de selv har oplevet mobning, så giver det en helt anden dynamik”

Børnene er især interesserede i at vide, om de frivillige selv er blevet mobbet, nogen er og andre er ikke, men netop det spørgsmål sætter et vigtigt emne på dagsordenen, nemlig hvornår en situation er mobning.

Definér mobning
En af MobSQUADS absolutte forcer er, at de taler med børnene om hvad mobning egentlig er. Det er der mange børn som ikke helt ved, og det gør det svært at forebygge mobning:

”Det handler om at få definitioner på plads og at få et fælles sprog. Børnene skal vide, at der er en mobber, et offer og medløbere, så alle ved hvad vi taler om” siger Nine Hansen

De frivillige laver både rollespil, og præsenterer børnene for små historier og billeder, som børnene skal tage stilling til, om de synes er mobning. Et af de eksempler er en pige som sidder på en bænk ved siden af tre andre piger, som tydeligt hygger sig og griner, men ikke henvender sig til pigen, som sidder alene. Og her blev Nine overrasket:

”Jeg var chokeret over, hvor mange af mine elever som ikke synes eller var bevidste om, at udelukkelse også er mobning. De mente alle sammen, at det var den der blev holdt udenfor, der havde ansvar for selv at spørge, om han/hun måtte lege med”

Den opfattelse får MobSQUAD dog hurtigt lavet om på, og Nine forklarer, at børnene bliver meget mere opmærksomme på, hvem der har rollen som mobber og offer, og på at hvis man ikke taler om tingene, så kan de udvikle sig.

Observerer fra sidelinjen
Når MobSQUAD indtager klasserne, giver det samtidig lærerne en unik mulighed for at være fluen på væggen, og observere børnenes reaktioner og adfærd under workshoppen. Og det er meget lærerigt fordi det siger en helt masse om det enkelte barn, både implicit og eksplicit, forklarer Nine:

”Vi havde en pige i klassen, som i tre år havde været meget stille, og først da MobSQUAD kom ud, sagde hun højt for klassen, at hun faktisk havde følt sig meget alene”

Nine synes i det hele taget, at der skal mere fokus på mobning, og især inden det for alvor bliver et problem:

”Som lærere taler vi egentlig mere om trivsel i bred forstand, men mobning adresseres sjældent før det sker. Og her har MobSQUAD virkelige en forebyggende rolle”