Frivillige til kamp mod mobning

Det skal være slut med tarvelige øgenavne, og børn der frygter frikvarter med ensomhed og drillerier. Frederiksberg Kommune har netop indgået en aftale med Red Barnet Ungdom om at starte en forebyggende indsats mod mobning på kommunens skoler.

Omkring hvert 6. folkeskolebarn bliver udsat for mobning, og det danner ar for livet for både offeret, mobberen og de andre klasseelever. Men mobning kan og bør forbygges. Derfor har Frederiksberg Kommune indgået aftale med Red Barnet Ungdoms MobSquad om en antimobbeindsats i 2016.

”Vi glæder os til at skabe gode rammer om børns skoleliv i Frederiksberg Kommune. Vi ved af erfaring, at vores frivilliges arbejde forbedrer børns forståelse af mobning og dermed har effekt på, om der opstår mobning og social isolation blandt børn. Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet, og her kan vi hjælpe!”, siger Mette Jensen, projektkonsulent og ansvarlig for antimobbeindsatsen i Red Barnet Ungdom.

Gratis for skolerne
MobSquad består af frivillige unge mellem 18 og 30 år fra Red Barnet Ungdom, der har gennemført en særlig antimobbeuddannelse. De unge har de seneste år besøgt tusindevis af børn på folkeskoler landet over og gennemført undervisningsprocesser med børnene for at forbygge mobning. Kodeordene er leg, dialog og medinddragelse.
”Fordi vi selv er unge, så kan vi tale med børn om følsomme emner som mobning på en meget nærværende måde. Gennem leg og øvelser lærer vi børnene, hvad mobning er, og hvordan alle i børnegruppen kan være med til at stoppe mobning”, fortæller Mille Algot, frivillig projektleder i MobSquad København og Frederiksberg.

Fremover vil det også være muligt at få MobSquad på besøg på samtlige skoler på Frederiksberg.

Lærer anbefaler at bruge MobSquad
Mange skoler uden for Frederiksberg bruger ofte muligheden for at få MobSpuad gratis på besøg. En af de lærere, der har positive erfaringer med at bruge MobSquad i undervisningen er Nine Hansen, der er lærer for en 5. klasse på Dragør Skole Nord.

”Som lærer taler man ofte lidt for døve ører. Men når det er unge, som gider investere i emnet, så giver det en helt anden dynamik”, fortæller Nine, og fortsætter: ”Vi havde en pige i klassen, som i tre år havde været meget stille, og først da MobSQUAD kom ud, sagde hun højt for klassen, at hun faktisk havde følt sig meget alene”

Alle folkeskoler på Frederiksberg har mulighed for at booke besøg på her, hvor man også kan melde sig som frivillig i MobSquad.