Stor opbakning til børneklubber i Nepal

Red Barnet Ungdoms børneklubber i Nepal styrker børns stemme, forbedrer deres skolegang, og så har de taget lokalsamfundet med storm. Det bekræfter frivillige netop hjemvendt fra projektbesøg i landet.

 

Frivillige fra Nepal-gruppen i Red Barnet Ungdom var i starten af marts på besøg i nogle af de 30 børneklubberne, som RBU støtter i Nepal. Med sig hjem i kufferten kunne projektansvarlig, Sarah Holm Jacobsen, berette om en uventet stor succes. Projektet har på kort tid slået rod i folks bevidsthed og nyder stor opbakning i lokalsamfundet.

Successen var dog langt fra ventet på grund af naturkatastrofer og politiske tumult, som Nepal har været ramt af det seneste års tid. Projektet blev søsat i starten af 2015, men måtte allerede i april samme år sættes på pause på grund af et voldsomt jordskælv, som senere blev afløst af politiske uroligheder i området.

Men i starten af 2016 kunne de atter åbne op for børnene, og det var derfor med stor spænding, at de frivillige tog til Nepal.

”Vi tog til Nepal med store forventninger, men vi blev helt overvældet over, hvor stor opbakning klubberne havde i lokalsamfundet,” forklarer Sarah og uddyber:

”Vi havde håbet på 30-50 børn per klub, men i en af klubberne havde der været mere end 60 børn de sidste fem gange, den havde været åben. Vi fik samtidig af vide, at børnene var meget glade for klubberne.”

Giver børn en stemme
De 30 klubberne ligger i det sydlige del af landet, hvor Nepal grænser op til Indien. Områderne lider af fattigdom, og børns uddannelse nedprioriteres, da de spiller en vigtig rolle i forsørgelse af familien ved at hjælpe til i hjemmet og på markene. Derfor motiveres de normalt ikke til at gå skole af familien eller resten af samfundet.

”De frivillige fortalte os, at klubberne var med til at samle børnene og giver dem en fælles stemme i samfundet. Forældrene er begyndt at tage børn og barndommen alvorligt, og uddannelse er også begyndt at komme på dagsordenen,” lyder det begejstret fra Sarah begejstret og fortsætter:

”Der er opstået samarbejde mellem klubberne og skolerne om at skærpe folks bevidsthed om vigtigheden af skolegang. Uddannelse af børnene anses nu for at være vigtigt for både samfundet og familien.”

Forandring fryder
Før i tiden var det et stort problem, at mange børn hang ud uden for landsbyerne og lavede ulykker af ren kedsomhed og mangel på bedre. Klubberne har derfor skabt en ramme for en positiv indvirkning på børnene. Noget som både forældrene og skolerne har nydt godt af.

”Vi snakkede med skoleinspektøren for den lokale skolen i landsbyen, Sukhdev. Han fortalte os, at børnene var blevet gladere og mere motiveret for at gå i skole. Samtidig er der også begyndt at komme flere børn i skolerne, og de er interesseret i at lære noget,” beretter Sarah og fortsætter:

”Vi er overrasket over, hvor godt projektet har slået rod i lokalsamfundet. Især, at forældrene bakker op om projektet, og de er blevet så bevidste om, at uddannelse er vigtigt for børnene, dem selv og resten af lokalsamfundet.”

Projektet vil fortsætte til og med 2017, hvor der herefter vil blive gjort status. Børneklubberne drives i samarbejde med den lokale organisation, Nepal National Dalit Social Welfare Organisation, der arbejder på at forbedre sociale rettigheder og civilsamfundet i Nepal.