Kommunikatører vil tale udsatte børns sag

Børn har ret til at blive hørt! Men børn der vokser op i socialt belastede hjem har tit svært ved at råbe de voksne op og bede om hjælp. Derfor har fagforeningen Kommunikation og Sprog indgået et samarbejde med og Red Barnet Ungdom om at uddanne unge frivillige kommunikatører til at tale børnenes sag.

 

Hvert år er tusindevis af børn med i et af Red Barnet Ungdoms mange projekter. Fælles for børnene er, at de er vokset op i socialt udsatte hjem og har hårde oplevelser med sig i bagagen. Derfor er børnene afhængige af, at Red Barnet Ungdoms mange frivillige kan fortælle deres historier til resten af verden. Fagforeningen Kommunikation og Sprog har derfor valgt at donere et kursus til de frivillige i Red Barnet Ungdom, så de kan blive bedre rustet til at fortælle børnenes historier og rejse økonomisk støtte til organisationens arbejde.

”Vi er glade for at kunne hjælpe korpset af kommunikationsfrivillige med at formidle, synliggøre og kommunikere organisationens aktiviteter i flest mulige medier. Vi ved, at kommunikation kan være med til at ændre liv, og derfor vil vi gerne dele ud af vores ekspertise til de frivillige, der kæmper for børnene”, forklarer Per Lindegaard Hjorth, forbundsformand, Kommunikation og Sprog.

Uddannelse er nøglen til succes
Mange af de frivillige bliver personligt og fagligt udfordret i mødet med de udsatte børn i Red Barnet Ungdom. Uddannelse er derfor en nøglesag for Red Barnet Ungdom, så de frivillige er ordentlig klædt på til arbejdet med at skabe frirum og livsglæde blandt børnene eller gøde deres lyst til læring.

”De frivillige i Red Barnet Ungdom påtager sig et stort ansvar og bruger meget af deres fritid på at give nogle af Danmarks mest sårbare børn en bedre barndom. Det er vigtigt for både børnene og de frivillige selv, at de frivillige er uddannet til at løfte deres ansvar”, fortæller Camilla Burgwald, sekretariatschef i Red Barnet Ungdom.

Samtidig ønsker Red Barnet Ungdom også at sikre, at de frivillige får kompetencer, de kan bruge resten af livet, og her kan Kommunikation og Sprog hjælpe.

”Mens Red Barnet Ungdom kan tilbyde de kommunikationsfrivillige relevant praktisk erfaring, så kan vi bidrage til at give dem en stærk kommunikationsfaglig ballast. Jeg er sikker på, at de engagerede unge kommunikatører vil komme langt med denne kombination!”, siger Per Lindegaard Hjorth.

Red Barnet Ungdom afholder den 9. april 2016 afholder en uddannelsesdag for ca. 200 af foreningens 1000 unge frivillige. De frivillige har mulighed for at vælge en af seks forskellige uddannelser med fokus på børn på flugt, lektiehjælp, antimobning mv. En af disse uddannelser er kommunikationsworkshoppen, som er sponsoreret af Kommunikation og Sprog.