Frivillige hjælper fagligt svage elever få eksamen i hus

Der står afgangseksamen på skoleskemaet for landets 9. og 10. klasser. Og mens eksamen for nogle bare er et lille bump på vejen mod sommerferie og ungdomsuddannelse, så ser andre frem mod eksamen med gru. Derfor tilbød en gruppe frivillige fra Red Barnet Ungdom hjælp med eksamensforberedelserne til elever med faglige udfordringer på Nørre Fælled Skole.

 
På Nørre Fælled Skole i København skal eleverne både bryde med social arv og lav selvtillid for at opnå topkarakterer og adgang til drømme uddannelsen. Mange af børnene her er tosprogede og fra familier, hvor overskuddet til at hjælpe med lektier og eksamenslæsning er begrænset. Derfor inviterede 6 frivillige fra Red Barnet Ungdoms lektiecafe i maj måned alle interesserede afgangselever til en eftermiddag med intens eksamensforberedelse, moralsk støtte og brænd varm pizza. Flere end 20 elever fra skolen greb dette tilbud.

“Vi vidste, at mange af skolens børn har behov for eksamenshjælp. Alligevel var med bævende miner, at jeg var nede at købe snacks til børnene, mens de andre frivillige gjorde forberedelseslokalet klar. Vi var nervøs for, for at ingen ville komme, så vi skulle spise alt slikket selv”, griner Eva Marie Egsmose projektleder på lektiecafeen Nørre Fælled Skole, og forsætter:

”Men på klokkeslaget vi åbnede dørene til eksamensforberedelse, så flød det bare ind med elever, og pludselig var der fyldt med bøger, papir og børn, der arbejde over alt og bad om hjælp!”.

De kan fransk!
Størstedelen af de børn, der kom til eksamensforberedelsen, har udfordringer med det danske sprog. Så der var stor efterspørgsel på gramma-tjek og vejledning omkring den dansk synopsis, som eleverne skulle aflevere. Efterhånden som eftermiddagen blev til aften fandt eleverne ud af at de kunne få hjælp med næsten hvad som helst.

”En pige sad stille og koncentreret med sin franskopgave, så på et tidspunkt spurgte jeg, om hun havde brug for hjælp. Kan du fransk?? – spurgte hun mig overrasket, og da jeg sagde ja, så blev der råbt gennem lokalet som et ekko – hun kan fransk! hun kan fransk! – og så skulle alle pludselig have hjælp med deres franskopgaver”, fortæller Eva.

Med opbakning og kvalificeret sparring begyndte eleverne hen på aftenen at tage større og større ejerskab over deres egne projekter. Først ved 20-tiden kunne de frivillige lukke lektiecafeen.

”Det er dejligt at se, hvor meget børnene vokser på bare sådan en enkelt dag, hvor der er god tid til dem. Jeg er sikker på, at de alle vil klare eksemerne flot!”, fortæller Eva.

Hurra, jeg bestod!
Flere elever har efterfølgende sagt tak til de frivillige og fortalt, at de fik eksamen i hus og nu er optaget på ungdomsuddannelsen blandt andet takket være de frivilliges store engagement og støtte.

Arbejdet med at give udsatte børn hjælp med at bestå eksamenerne er en del af Red Barnet Ungdoms samlede indsats med at sikre alle børns ret til uddannelse.