Så mormor forstår det!

På en frisk efterårsdag i oktober mødtes en række ligeså friske frivillige til Red Barnet Ungdoms store uddannelsesdag i Aarhus. Blandt kurserne var kommunikationsuddannelsen, som de unge mennesker kom til, fra nær og fjern, med et fælles ønske om at lære kunsten at kommunikere. 

 

I samarbejde med fagforeningen Kommunikation & Sprog og underviser Charlotte Monica Bredsted, var der lagt op til en indholdsrig workshop. Gennem dialog og øvelser blev deltagerne ført gennem en dag med fokus på at skabe målrettede tekster og opbygning af historier. Målet? At få de frivillige til at skrive, så selv mormor forstår det! Og i sidste ende få sit budskab ud til andre frivillige, samarbejdspartnere og selvfølgelig til børnene.

En af de frivillige, der deltog på kurset, var 28-årige Anita. Siden juni 2016 har hun været frivillig projektleder hos Red Barnet Ungdom.

”Jeg meldte mig til kurset, da jeg tænkte, at det at kommunikere er så grundlæggende i alt hvad vi laver. Det er noget, der altid kan bruges,”  fortæller Anita, som inden kurset havde en idé om, at kommunikation var en meget abstrakt størrelse.

Historiefortælling med følelser
Men som dagen skred frem, fik hun øjnene op for, at kommunikation i mange tilfælde bør være så konkret som muligt.

”Charlotte var enorm god til at gøre kommunikation til noget håndgribeligt ved at fokusere på at skrive gode tekster. Hun fik os lynhurtigt i dialog og gjorde emnerne relevante for os,” fortæller Anita og fortsætter:

”Vi lavede blandt andet en opvarmningsøvelse, hvor vi skulle skrive nonstop i hånden, om alt hvad vi lige kom i tanke om. Vi måtte ikke stoppe! Hun (red. Charlotte) forklarede os, at det at skrive i hånden åbner op for kreativiteten, og inddrager man egne eksempler, som læseren kan spejle sig i, bliver historien mere autentisk.”

Anita forklarer, at hun dermed fik en god forståelse for, hvor vigtigt det er at kommunikere, så modtageren kan afspejle sig i teksten. Den vigtigste pointe for hende var at gøre teksten så konkret som muligt blandt andet ved at eksemplificere.

”Mange af os frivillige har en akademisk baggrund, hvilket også ofte afspejler sig i vores skrivemåde. Vi lærte at bevæge os væk fra den passive og akademiske skriveform og i stedet være meget mere imødekommende ved f.eks. at skrive du og samtidig skrive med vores følelser.”

Ingen kedelig powerpoint
Anita har allerede haft stor glæde af sin nye viden og bruger det dagligt: ”Alene når jeg skriver noget så almindeligt som en mail til en frivillig, så kan jeg mærke, at jeg gør det ret anderledes nu. Jeg er blevet bedre til at fokusere på konklusionen og gøre mit budskab klart, hvilket også er vigtigt i kommunikationen med børn og unge,” siger den entusiastiske frivillige.

Anita vil klart anbefale kurset til andre frivillige og hun peger især på underviseren, Charlotte, som den primære kilde til kursets succes.

”Hun var virkelig god til at inddrage os og gøre indholdet relevant. Der var ingen kedelige powerpoint-præsentationer, men derimod dialog rundt om bordet. Hun gav os alle rigtig god feedback på de øvelser, vi lavede og det var også meget lærerigt at høre de andre frivilliges idéer og tanker.”