Venskabsgrupper skal give flygtningebørn et nyt netværk

Når flygtningebørn og deres familier flytter ud for at bo en i dansk by efter et ophold på et asylcenter, så oplever mange en bundløs ensomhed. De har ingen at lege med, og børnene forstår endnu ikke helt det danske sprog og kultur. Derfor vil Red Barnet Ungdom nu oprette venskabsgrupper for børn, der er nye i Danmark.

 

Børnene kommer i mange tilfælde fra traumatiserede familier med få ressourcer og meget lidt overskud. Behovet for et socialt liv bliver derfor ofte tilsidesat eller glemt. Red Barnet Ungdoms venskabsgrupper vil imødekomme dette og give børnene mulighed for at lære andre ligestillede i samme aldersgruppe at kende, så de sammen kan kæmpe imod ensomheden.

”Formålet med Venskabsgrupperne er at øge børnenes trivsel, ved at etablere venskaber til andre børn i samme situation og fra samme nabolag, og ved at øge kendskabet til lokalområdet,” fortæller Magnus Birk Clausen, der er programleder hos Red Barnet Ungdom.

Positiv voksenkontakt
Aktiviteterne med de unge frivillige skal give børnene et frirum fra en belastet hverdag, og tilbyde dem positiv opmærksomhed fra voksne. ”Man ved, at simple, nære ting som gode oplevelser og positivt samvær modvirker traumatisering og øger trivsel og resiliens hos barnet”, forklarer Magnus.

De frivillige vil eksempelvis introducere børnene for det lokale bibliotek, legepladser og grønne områder i nabolaget og den lokale fodboldklub. Som Magnus siger, er det kun fantasien, der sætter grænser.

”Vi lægger dog vægt på, at det skal være gratis tilbud, så børnene i fremtiden selv kan opsøge de forskellige aktiviteter og måske også kan få lokket mor og far med.”

En overset målgruppe
Idet at børnene ikke er uledsagede, men bor sammen med deres forældre, tilbyder kommunerne ikke sociale aktiviteter til denne gruppe. Derfor, forklarer Magnus, bliver denne gruppe af børn ofte overset på trods af, at de også har stort behov for hjælp. ”Vi er derfor enormt glade for den opbakning, vi har fået fra kommunernes side til at starte Venskabsgrupperne.”

Og glæden er gengældt: ”Vi ser rigtig positivt på det her initiativ og glæder os til samarbejdet. Vi kan se, at Red Barnet Ungdom har gjort en masse grundige og faglige overvejelser og har tænkt på detaljerne. Vi føler, at vi trygt kan guide flygtningebørn til dette projekt,” fortæller Morten N. Dalgaard, frivilligkoordinator i Aarhus Kommune.

Gruppen vil typisk have en levetid på cirka seks måneder, hvorefter man håber, at børnene har fået så gode relationer, at de er selvhjulpne, og nye børn kan komme til.

De første venskabsgrupper ser dagens lys i løbet af efteråret og vil starte på Frederiksberg og derefter også i Aarhus. Med tiden håber Red Barnet Ungdom også, at projektet spreder sig til Aalborg og Odense, som allerede har vist interesse.

Læs mere om Venskabsgrupperne her.