Skolens svageste børn får tiltrængt læringshjælp

Rundt om i klasselokalerne på de danske folkeskoler sidder en gruppe børn med store faglige og sociale vanskeligheder. De er bagud, mangler motivation og mistrives i skolen. Kun få får den hjælp, de har behov for. Men nu skal en ny type læringscaféer – et alternativ til de traditionelle lektiecaféer – give skolens fagligt svageste børn målrettet støtte i deres udvikling.

 

Undersøgelser fra bl.a. Danmarks Lærerforening viser, at kun et fåtal af de danske skoler formår at hjælpe de fagligt svageste børn med deres læring. Og det kan have fatale konsekvenser for børnene. Deres skolegang bliver præget af nederlag, dårlige oplevelser og lavt selvværd. Og fremtiden tegner dyster for de børn, der forlader skolen uden ordentligt at have lært vigtige kundskaber som at skrive, læse og regne. Derfor starter Red Barnet Ungdom nu i samarbejde med Egmont Fonden et nyt læringsinitiativ, der skal hjælpe udsatte og fagligt svage børn til at få et større udbytte af skolen.

Styrket fokus på udsatte børn i skolen
Initiativet går ud på at oprette en ny type lektietilbud, der er blevet døbt læringscaféer. Læringscaféerne er designet til at imødegå de fagligt svageste børns behov for individuel opmærksomhed og inddragende læringsmetoder. Derigennem skal læringscaféerne styrke indsatsen overfor de mest udsatte børn i skolen.

”Børn der har oplevet mange nederlag i skolen mister lysten til at lære. Mange giver simpelthen op. De tjekker mentalt ud og larmer måske for at få tiden til at gå. I de nye læringscaféer vil vi møde udsatte børn, på det niveau, hvor de er. Vi vil selvfølgelig have fokus på faglig udvikling men i ligeså høj grad arbejde med skoleglæde. Vi glæder os til at give børnene et trygt rum, hvor de kan opnå tiltrængte succeser”, fortæller Lotte Juul Mikkelsen, projektleder for Red Barnet Ungdoms læringsindsats.

Egmont Fonden støtter indsatsen med 2 millioner kr. Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration siger:

”Det er en stor styrke ved indsatsen, at læringscaféerne fokuserer læringsstøtten mod de børn, som har det største behov, og at støtten hviler på metoder, som bl.a. Lær for Livet har gode erfaringer med – aktiv læring og træning af de sociale og personlige kompetencer. Derudover er det positivt, at indsatsen fokuserer på at styrke frivillighed i skolen og til at udvikle stærke samarbejdsmodeller mellem skolen og frivillige organisationer. ”

Alternativ tilgang til læring
Initiativet opstarter i 2017, og der vil i de næste to år køre læringscaféer på 30 skoler rundt i landet.  Med oprettelsen af de nye læringscaféer følger der et helt nyt syn på læring.

”Både forskningen og vores egne erfaringer viser, at når det kommer til udsatte børns læringsproblemer, så kan de ikke løses af ’mere af det samme’. Derfor har vi fokus på læring frem for lektier i læringscaféerne”, fortæller Lotte Juul Mikkelsen og forklarer:

”Vi bruger leg, bevægelse og stærke personlige relationer til hvert enkelt barn til at styrke børnenes udvikling og selvtillid. Samtidig kan vi tilbyde en høj normering af engagerede frivillige, der har overskud til at se og støtte hvert enkelt barn. I vores læringscaféer vil ingen børn blive glemt i mængden”.

Læringscaféerne skal fungere som et supplement til skolernes øvrige tilbud og fungere i tæt samarbejde med skolerne. Det bliver lærernes opgave at udvælge hvilke børn, der vil have glæde af tilbuddet. Allerede nu er læringskonceptet ved at blive udfoldet på 22 skoler landet over, og flere skoler vil blive tilbudt et samarbejde i løbet af foråret. Læringscaféerne vil køre de næste to år for børn i alderen 6-16 år.