Danske frivillige skal styrke indsats for udsatte børn i Nepal og Ghana.

Med rejsetasken fyldt af spænding og forventninger drog fire frivillige fra Red Barnet Ungdom i starten af marts afsted til Nepal og Ghana. Med sig har de en klar mission; at styrke de lokale børns rettigheder og mulighed for et godt liv.

 

I både Ghana og Nepal vokser mange børn op i udmagrende fattigdom. De har ingen rettigheder, får ingen uddannelse og for mange børn er barndommen præget af børnearbejde, prostitution og overgreb. Derfor er fire frivillige rejst til hhv. Nepal og Ghana for at arbejde på Red Barnet Ungdoms to internationale projekter. De skal blandt andet udvikle de lokale frivilliges indsats for udsatte børn.

Nepalesiske børneklubber sikrer læring for udsatte børn 

Nanna Schwartz og Laura Pedersen er de to frivillige, der er taget til Nepal for Red Barnet Ungdom. De skal styrke de nepalesiske børneklubber, så børn fra de laveste kaster får basale rettigheder og bl.a. ikke bliver ofre for diskrimination.

”I Nepal arbejder vi med 30 børneklubber. Klubberne er til for at hjælpe de mange børn, der bliver diskriminereret for deres køn og kaste i deres hjembyer. Disse børn ender desværre ofte med at blive udstødt af det nepalesiske samfundet. Det skal projektet være med til at sætte en stopper for”, fortæller Nanna.

De fleste børn i klubberne tilhører den laveste kaste i Nepal også kaldet ”Dalit” kasten. De er fra små landsbyer, hvor de vokser op i fattigdom og bliver diskrimineret. Børnene oplever, de ikke har samme rettigheder, som de øvrige kaster i Nepal. Derfor lærer de lokale frivillige børnene i klubberne om deres rettigheder gennem lege.

”I klubberne lærer børnene at sige deres mening højt og respektere andres holdninger. Det skal hjælpe dem til at bruge deres rettigheder i virkeligheden. Vores opgave er at uddanne flere lokale frivillige, og udvikle deres indsats, så de bliver endnu bedre til at hjælpe børnene”, siger Laura.

Til kamp mod børnearbejde i Ghana

Josephine Honoré og Mia Nielsen er frivillige i Ghana-projektet. De skal bekæmpe børnearbejde og trafficking af børn, som især er et problem i de små fiskersamfund i landet. Her vokser børn op i fattigdom, bliver gravide i teenagealderen og får ingen uddannelse. I børnenes jagt på en bedre fremtid risikerer de at blive ofre for arbejde under farlige forhold eller menneskehandel.

”Forældrene til de børn som ender i børnearbejde eller i børnetrafficking ved ikke hvilke farlige forhold, som børnene lever og arbejder under.  Derfor skal vi skabe opmærksomhed blandt lokalbefolkningen ude i fiskerlandsbyerne om, hvor farligt dette er for børnene. Og så skal vi udvikle de lokale frivilliges indsats overfor børnearbejde og trafficking af børn”, fortæller Josephine.

”Vores mål er, at flere ghanesisike børn får sig en uddannelse, og på den måde gøre projektet holdbart. Men en af udfordringerne for os er at overbevise forældrene ude i fiskerlandsbyerne om, at det gør en forskel, at deres børn tager en uddannelse”, siger Mia.