PRESSEMEDDELELSE: Børn med flygtningebaggrund leger sig til integration

Når familier med flygtningebaggrund får opholdstilladelse og flytter til en ny kommune, så står børnene ikke bare overfor et nyt kapitel i deres liv, men også udenfor fællesskabet. Men en ny evaluering viser, at Venskabsgrupper fulde af pjat, leg og sjove aktiviteter fremmer børnenes integration.

 

I en årrække har Red Barnet Ungdom tilbudt landets kommuner at etablere venskabsgrupper for børn med flygtningebaggrund, hvis familier for nyligt har fået opholdstilladelse og bolig i en kommune. I dag er ca. 200 børn mellem 6 og 12 år tilknyttet venskabsgrupper i 16 kommuner. Målet er, at give børnene kendskab til deres lokalområde, et frirum til at være barn og et nyt netværk. Men effekten er meget større end som så.  Det viser en ny evaluering af venskabsgrupperne foretaget af Socialt Udviklingscenter (SUS). Ifølge evalueringen har børn med flygtningebaggrund stort udbytte af at komme i venskabsgrupperne, hvor de lærer om dansk hverdagskultur, forbedrer deres danskkundskaber og tager de første skridt ind i det danske foreningsliv – og så kommer børnene endda i grupperne helt frivilligt, fordi de synes, at det er sjovt.

”Mødet med en masse fremmede børn i en nye by og med de danske traditioner kan være en stor omvæltning særligt for et barn, der er vokset op i det parallelsamfund, som et asylcenter udgør, eller som er ankommet som familiesammenført for ganske nylig. I Venskabsgrupperne gør vi os umage for at gøre transitionen så tryg som mulig. Ved at tilbyde børnene et nyt fællesskab, så udfylder vi et hul i børnenes fritidsliv og giver dem en blød landing i deres nye lokalområde. Vi er glade for at få dokumenteret, at denne indsats gavner børnenes udvikling. ”, siger Camilla Carlsson, programleder i Red Barnet Ungdoms Flygtningeindsats.

Resultaterne af SUS-evalueringen baserer sig på interviews med 50 børn fra Venskabsgrupperne, de frivillig i grupperne, enkelte forældreinterviews samt interviews med familierådgivere og ledere i 3 kommuner, der har venskabsgrupper.

Kendskab til dansk hverdagskultur
Venskabsgrupperne drives af unge frivillige fra Red Barnet Ungdom i samarbejde med kommunerne. I Venskabsgrupperne laver de frivillige aktiviteter med en fast gruppe børn. Måske tager de på biblioteket, leger ståtrold, pynter fastelavnsris eller besøger lokale kulturtilbud. Og selvom hyggen er et mål i sig selv, så er aktiviteterne ikke ren underholdning. For børnene er venskabsgrupperne også en blid introduktion til den danske hverdagskultur.

SUS-evalueringen påviser blandt andet, at børn i grupperne lærer om årets traditioner, det danske sprog, aktiviteter i lokalområdet og uartikulerede regler og normer.

”Det er et lidt overset faktum, at det kræver mere end blot sprogkundskaber at finde sig til rette i et børnefælleskab. For at føle sig tryg, skal man lære at afkode de sociale normer og det er ikke så let, da det sjældent er noget, vi siger højt. Al denne usagte viden kan børnene tilegne sig i Venskabsgrupperne”, fortæller Camilla Carlsson.

Behovet for en introduktion til den danske hverdagskultur underbygges af både børn, frivillige og forældre i evalueringen. De fortæller, at børnene savner kendskab til almindelige danske børneaktiviteter såsom at bage snobrød over bål og til de danske højtider og traditioner. Derfor bidrager aktiviteterne i venskabsgrupperne til at give børnene en fælles referenceramme med børn, der er opvokset i Danmark.

”Vi har eksempelvis fejret Fastelavn til børnenes store forundring. For hvorfor slår danskerne egentlig på en tønde fuld af slik iført Batmankostume? Børnenes spørgsmål gav nogle gode snakke, hvor os frivillige fortalte om gamle dage, hvor man puttede en levende kat i tønden. Det syntes børnene var meget mærkeligt og lidt uhyggeligt. Og det er det jo egentlig også, vi andre tænker bare ikke over det. Så sådan en dag har børnene en fest med at male tønden og klæde sig ud, samtidig med at de får en bedre forståelse for den danske kultur”, siger 22 årige Jeppe Sandager, der er frivillig projektleder for en venskabsgruppe i Odense.

Et springbræt til foreningslivet
Det er et mål for mange danske kommuner, at få børn og unge, der netop har fået opholdstilladelse, til at deltage i de lokale fritidstilbud, men relativt få kommer i gang. Alene det med at tage hen til et fritidstilbud på egen hånd, er for mange børn en udfordring. Derfor er Venskabsgrupperne ifølge SUS-evalueringen med til at bygge bro fra grupperne og over i det etablerede foreningsliv. I grupperne lærer børnene blandt andet om at møde op på faste tidspunkter, at skulle agere indenfor klart definerede rammer og være en del af fritidsaktiviteter med andre børn.

”Det faktum, at alle børnene er begyndere hvad danske normer og traditioner angår, skaber en gensidig forståelse og tolerance, der betyder, at børnene tør byde ind. På den måde træner børnene deltagelseskultur i trygge rammer”, siger Camilla Carlsson

I Venskabsgrupperne gør de frivillige det nemt for børnene at være med. De henter fx børnene i deres eget hjem og følger dem til aktiviteterne og retur, og de forklarer reglerne for samværet, og inddrager børnene i aktiviteterne. De frivillige i venskabsgruppen fungerer desuden som positive forbilleder for børnene.

”I vores gruppe er der et par drenge, der elsker at spille fodbold og kommer i Messi-trøjer og den slags. En dag spurgte vi, om de ikke skulle spille i en klub, men drengene svarede bare – næh hvorfor skulle vi det? Hvad er det? Så forklarede vi om fodboldklubber, og at vi er flere frivillige, der selv spiller fodbold eller går til noget andet. Og det var lidt som om, at når vi nu synes, det er sjovt, så ville drengene også gerne prøve. I dag spiller to af dem i en klub”, fortæller Jeppe Sandager.

Venskabsgrupperne kan således fungere som første trin på børnenes integrationstrappe på vejen mod at indgå i de almene fritidstilbud.

Et frirum til at være barn
Venskabsgruppernes hovedformål er dog ikke integration men at skabe meningsfulde børnefælleskaber, hvor børn, med mange hårde oplevelser i bagagen, får et frirum. For flere børn i SUS-evalueringen er Venskabsgrupperne eneste alternativ til ’bare at sidde derhjemme’ og en pause fra hårde minder fra fortiden.

“Vi ved at nogle af børnene har oplevet krig og dets konsekvenser og derfor bærer rundt på en tungere rygsæk end mange danske børn. I venskabsgruppen søger vi at facilitere, at børnene kan lægge denne rygsæk fra sig for et øjeblik og have det sjovt – ligesom alle børn burde have det”, siger Jeppe Sandager.

Red Barnet Ungdoms Venskabsgrupper drives med støtte fra TrygFonden.

FAKTA:

  • En venskabsgruppe består af 8-10 børn i alderen 6-12 år
  • Grupperne mødes én gang hver uge
  • De frivillige der driver grupperne er unge engagerede mennesker på 16-30 år
  • Red Barnet Ungdom har venskabsgrupper i 16 danske kommuner
  • Kommunerne har ansvar for at henvise børn til projektet

For mere information:
Kontakt programleder Camilla Carlsson på telefon:  51 64 98 28

Eller

Kommunikationsansvarlig Anna Louise Austring på telefon: 21 99 57 77

Link til SUS-evalueringsrapporten

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Accepterer automatisk brug af cookies hvis du klikker dig videre rundt på hjemmesiden mere information

Hvad er cookies og hvordan bruges de?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser. Tekstfilerne gør blandt andet websitet i stand til at opfatte, om browseren har besøgt stedet tidligere. Ved på denne måde at indsamle statistisk information om brugen af siden er cookies med til at forbedre brugervenligheden og oplevelsen. Cookies gør ingen skade på computeren og kan ikke indeholde vira eller skadelige programmer.


Vi anvender cookies fra Google Analytics for at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Cookies spiller således en central rolle i at få redbarnetungdom.dk til at fungere optimalt. Cookies husker fx, om du er logget ind, osv.

Luk