Stort ønske om mobbeforebyggelser skaber venteliste til RBU’s antimobbeindsatser

Et nyt skoleår står for døren, hvor Red Barnet Ungdoms MobSquad står parat til at lære børn, hvordan man forebygger mobning – og det er der et stort behov for i øjeblikket. Lige nu er efterspørgslen efter MobSquad så stor, at der er årelang ventetid for et besøg. 

 

Skolestart skal være en glad og spændende tid for alle skolebørn, men for mange bliver skolen desværre også en traumatisk oplevelse. Mange børn i Danmark bliver nemlig udsat for mobning. Engang var det sådan, at når klokken ringede ud, så havde børnene, der blev mobbet som regel pusterum indtil næste skoledag. Det har de ikke længere, da mobningen ikke kun begrænser sig til skolegården – den digitale mobning sker hele døgnet rundt og eskalerer ofte meget hurtigt. Børn har brug for hjælp og støtte til at løse konflikterne, både dem i skolegården og dem på nettet. Mange skoler søger derfor hjælp til at løse problemet, og tager kontakt til MobSquad.

 Venteliste helt til 2020

Generelt har der de seneste par år været stor efterspørgsel efter MobSquad i Aalborg, København og Aarhus, hvor de tre projektet kører med stor succes. I år har der dog været en exceptionel stor efterspørgsel efter MobSquad projektet i Aarhus, hvilket har medført, at der i øjeblikket er en venteliste fra interesserede skoler helt frem til 2020. Anne Kjær, der er frivillig projektleder i Mobsquad, er meget stolt over at så mange skoler fra Aarhus kommune er interesseret i at bruge RBU’s frivillige i kampen mod mobning. Anne Kjær lægger ikke skjul på sin begejstring, når det kommer til den store succes, der har været i Mobsquad Aarhus. Nu handler det bare om at finde nok frivillige, så man kan følge med den positive udvikling.

“ Det har været helt fantastisk at være projektleder i Mobsquad. Vi er en masse unge engagerede mennesker, der kommer med forskellige baggrunde, hvilket jeg kun tror er en styrke. Vi har fået en masse konstruktiv feedback fra skolelærere, som vi helt sikkert skal bygge videre på. Nu mangler vi bare flere frivillige, så vi kan følge med efterspørgslen,” fortæller Anne Kjær.

 MobSquad giver børn de rigtige redskaber

Red Barnet Ungdom har med MobSquad arbejdet aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning. Mobning blandt børn har store konsekvenser. Både for det enkelte barn og for samfundet. Alle børn, der lever i en mobbekultur, tager erfaringerne med sig videre i livet. Og de børn, der bliver udsat for mobning, risikerer at få varige mén. Derfor er det vigtigt, at børnene får en række redskaber, der kan være forebyggende overfor mobning.

Projektkonsulent for MobSquad i Red Barnet Ungdom, Caroline Bliddal, er derfor glad for den succes Mobsquad har i Aarhus – og bare generelt i alle de indsatsbyer, hvor projektet kører i øjeblikket:

“ MobSquad viser børn, hvordan man kan have en fed skolegang uden mobning. Når de unge frivillige kommer ud på skolen, repræsenterer de noget helt andet end det børnene er vant til. Dét unikke, der opstår i den ung-til-yngre kontakt, som Red Barnet Ungdoms frivillige etablerer, har stor værdi i forebyggelsen af mobning. Det understreges heldigvis også fra skolernes side i den enorme interesse, der er til MobSquad.