Ny viden: Tæt lærere-frivillige samarbejde efter skoletid kan styrke udsatte børn fagligt og socialt

Større faglig selvtillid og bedre trivsel i skolen. En ny evaluering foretaget af VIVE peger på, at fagligt og socialt udsatte børn med læringsavnskeligheder får styrket deres trivsel og faglige selvtillid ved at deltage i læringscaféer drevet af frivillige efter skoletid – i tæt koordination med børnenes lærere.

 

Når klokken ringer ud efter sidste time, og børnene drysser ud af klasselokalet, ophører lærernes mulighed for at støtte børnene i deres læring. Mens mange børn kan hente tilstrækkeligt med hjælp og opbakning i hjemmet, har en gruppe børn brug for ekstra støtte for at bevare skoleglæden og troen på deres egne evner. Blandt andet af denne årsag forlader 15 procent af alle børn ifølge PISA-undersøgelser grundskolen uden kompetencerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men måske er et stærkt samarbejde mellem skolerne og civilsamfundet en del af løsningen på disse udfordringer.

En ny evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE) indikerer, at Red Barnet Ungdoms læringscaféer har betydning for socialt og fagligt udsatte børns selvtillid og trivsel. Læringscafeerne drives af unge frivillige efter skoletid i samråd med børnenes lærere.

Bedre trivsel og faglig selvtillid

Red Barnet Ungdoms læringscaféer drives af unge frivillige og er en del af det femårige partnerskab ’Mod på skolelivet’ mellem Red Barnet Ungdom og Egmont Fonden. I læringscaféernes er der fokus på aktiv læring, alternative læringsmetoder og på at give børn personlige og faglige succeser. Eleverne spiller eksempelvis tabelstikbold og laver ordbingo for at gøre læringen sjov og motiverende. VIVE har undersøgt sammenhængen mellem tid brugt i læringscaféerne og børnenes motivation, skoleglæde og trivsel. Evalueringen baserer sig på spørgeskemasvar fra 98 elever fra læringscaféerne.

”Det er overraskende at konstatere, hvor meget mere positivt eleverne, som har været i læringscaféen i over seks måneder, vurderer deres trivsel og faglige selvtillid, set i forhold til de elever, som har været i læringscaféen i under seks måneder,” siger Mikkel Giver Kjer, senioranalytiker hos VIVE, der står bag evalueringer og forklarer, at evalueringen indikerer, at læringscaféerne kan have en positiv betydning for elevernes trivsel og faglige selvtillid”.

Evalueringen viser, at elever, der er kommet i en læringscafé i seks måneder, vurderer deres skoletrivsel til at være 18 procentpoint højere end dem, der lige er startet. Samme tendens ses i vurderingen af elevernes faglige selvtillid, hvor forskellen er på 10 procentpoint.

På Tingkærskolen i Odense er der en læringscafé specifikt for stille og socialt udsatte børn, og her kan man genkende billedet.

”Vi kan se, at der indbyrdes blomstrer positive relationer både mellem børnene og de frivillige, og vi oplever en øget trivsel og motivation hos eleverne, når de har gået i læringscaféen i en periode. Jo mere trygge de bliver, jo mere liv kommer der i dem – også i klasseundervisningen,” fortæller Lene Mumm, matematiklærer på Tingærskole og kontaktlærer for læringscaféen.

De ældste elever er gladest

Skoletræthed er et kendt problem blandt afgangselever i grundskolen. Derfor er et af evalueringens mest opsigtsvækkende resultater, at den største positive udvikling ses blandt de ældste elever.

”Det er særligt bemærkelsesværdigt, at det især er de ældste elever, som vurderer deres trivsel højere, fordi denne vurdering står i modstrid til flere andre undersøgelser knyttet til folkeskolereformen. Her ser vi, at elevers trivsel falder, jo ældre de bliver. Evalueringen indikerer altså, at læringscaféerne kan være med til at fastholde og styrke de ældste socialt udsatte elevers trivsel” siger Mikkel Giver Kjer.

Evalueringen giver ikke svar på, hvad i læringscafeerne, der potentielt har en positiv effekt på børnene, men hos Red Barnet Ungdom har man et bud.

”Unge frivillige kan noget helt særligt, når det kommer til at skabe skoleglæde og selvtillid. Børnene oplever, at de bliver valgt til af ren og skær lyst, og det får i sig selv børnene til at vokse. De frivillige har en ung og legende tilgang, hvor børnene bliver mødt i øjenhøjde, hvilket skaber rummelige og præstationsfrie læringsrum. Det gør børnene trygge og modige, så de begynder at øve sig på det der er svært i deres eget tempo, hvad end det er at turde tale højt i klassen eller brøkregning,” siger Astrid Engberg, national chef hos Red Barnet Ungdom.

Børn i hele landet skal have muligheden for at få hjælp

Partnerskabet ’Mod på skolelivet’ skal give 5.000 børn mod på skolelivet ved at engagere 3.500 unge frivillige i 120 læringscaféer og i hjemmelektiehjælps-indsatsen Lektievenner. Partnerskabet har som mål at bidrage til at reducere andelen af unge, der forlader grundskolen uden tilstrækkelige kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse ved at give socialt og fagligt udsatte børn større mod på skolelivet.

”Udsatte børn og unge er ofte udfordret af læringsvanskeligheder, lavt selvværd og manglende motivation i skolen, som gør det svært for dem at blive uddannelsesparate. Og vi ved, at uddannelse er den vigtigste beskyttelsesfaktor mod udsathed som voksen. Gennem partnerskabet med Red Barnet Ungdom er vi glade for at bidrage til at styrke læringsområdet og give udsatte børn og unge et læringstilbud efter skole”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Partnerskabet ”Mod på Skolelivet” mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom løber i perioden fra 2018-2021. Med partnerskabet følger næsten 19 mio. kr. fra Egmont Fonden.

Fakta om læringscaféerne:

  • Red Barnet Ungdom driver pt 50 læringscafeer i 16 kommuner og på i alt 29 skoler
  • Læringscaféerne ligger på skolen og har typisk åbent én eftermiddag om ugen efter skoletid
  • I læringscaféer er der fokus på læring frem for lektier og der er både faglige og sociale aktiviteter
  • Læringscaféer drives af unge frivillige på 15 til 30 år ud fra en ung-til-yngre tilgang
  • Alle frivillige i læringscaféerne uddannes til deres opgaver, blandt andet i aktiv læring
  • Læringscaféerne målrettes enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen og tilpasses i samråd med skolen til børnegruppens behov
  • Der er typisk 10 til 12 børn tilknyttet en læringscafé
  • Det er skolelærernes opgave at henvise de børn til læringscaféerne, som de vurderer vil have gavn af tilbuddet
  • Partnerskabet ”Mod på Skolelivet” mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom løber i perioden fra 2018-2021
  • Med partnerskabet følger næsten 19 mio. kr. fra Egmont Fonden.

 

♥ Læs hele VIVE-evalueringen (pdf)

♥ Læs om partnerskabet “Mod på skolelivet” med Egmont Fonden