Flere forældre bekymrede over fjernundervisning

Over en fjerdedel af forældrene i en ny undersøgelse mener, at deres børn ikke har fået et godt fagligt udbytte af vinterens hjemmeundervisning. Det er flere sammenlignet med under forårets nedlukning. Fjernundervisningen rammer i endnu højere grad udsatte børn og kan have langsigtede konsekvenser, lyder det fra Red Barnet Ungdoms generalsekretær, der især er bekymret for børnenes trivsel.

28 procent af danskerne siger, at de ikke mener, at deres børn har fået et godt fagligt udbytte under vinterens nedlukning af skolerne. Det fremgår af en ny undersøgelse, som analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre og Den nordiske dataleverandør Userneeds har foretaget for blandt andet Red Barnet Ungdom.

Sammenlignet med sidste års nedlukning i foråret, er der nu otte procentpoint flere forældre, der er bekymrede over deres børns faglige udbytte.
Udfordringerne fjernundervisningen rammer i særlig høj grad familier, der i forvejen er udsatte, lyder det fra Red Barnet Ungdoms generalsekretær, Astrid Engberg.

”Via vores projekter og vores frivillige har vi kontakt til tusindvis af børn i Danmark. Det er tydeligt, at nerverne er tyndslidte i mange familier. Hvis man som barn vokser op i en familie med forskellige typer af sociale problemer, forældre med alkoholmisbrug eller kommer fra hjem med få ressourcer, så fungerer skolen, læringscaféer og fritidsaktiviteter som et frirum, hvor man kan få den støtte og de positive oplevelser, som man ikke kan få i hjemmet. Det frirum eksisterer ikke længere,” siger Astrid Engberg, generalsekretær i Red Barnet Ungdom.

Langsigtet minus på lærings- og trivselskontoen

Selvom de mindste elever igen modtager fysisk undervisning, er det vigtigt at være bevidst om, at den lange nedlukning kan have langsigtede konsekvenser for børnene, lyder det fra Red Barnet Ungdom. Det samme gælder for de ældre elever, som stadig modtager hjemmeundervisning.

Folketinget er netop blevet enige om, at der skal målrettes 600 millioner kroner, som skal afhjælpe det tab i faglighed og trivsel forårsaget af nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner. Som en del af aftalen afsættes der 390 millioner kroner i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien. Konsekvenserne ved nedlukningen rækker dog meget længere, lyder det fra Red Barnet Ungdom.

”Der er mange gode toner i aftalen, men jeg havde gerne set et større fokus på børnenes trivsel. Samtidig er det vigtigt at pointere, at eleverne i et helt år har kæmpet med forskellige restriktioner i skolen og to lange nedlukninger med fjernundervisning. Det har langsigtede konsekvenser, som kræver langsigtede løsninger,” siger Astrid Engberg og fortsætter:

”Særligt børn fra udsatte familier står potentielt over for et enormt trivsels- og læringstab. Vi står klar med læringscaféer, weekendkolonier og vores projekt Lektievenner, som skal afhjælpe den ensomhed og det tab af læring og trivsel, som børnene kæmper med. Vi står klar, men det er vigtigt, at regeringen, Folketinget og kommunerne i endnu højere grad tænker over de langsigtede konsekvenser, som coronakrisen, restriktionerne og nedlukningen har for landets elever. Der er brug for endnu flere midler og projekter, som kan hjælpe elever over hele landet og særligt de børn, der vokser op i udsatte familier.”

Mulighed for skoleundervisning hjælper ikke altid

Elever med særlige sociale eller pædagogiske behov er undtaget hjemmeundervisning og bør derfor ifølge Børne- og Undervisningsministeriet i videst mulige udstrækning modtage almindelig skoleundervisning. Red Barnet Ungdom oplever dog, at der er udsatte familier, der kæmper med store trivsels- og læringsproblemer i forbindelse med fjernundervisningen, hvor børnenes behov for almindelig skoleundervisning ikke er tilstrækkeligt belyst.

”Der kan være familier, hvor børnenes behov for almindelig undervisning, ikke er afklaret eller belyst. Der kan være børn, som har brug for almindelig undervisning, som ikke får det, fordi deres forældre ikke har evnerne eller modet til at råbe op. Hjemmeundervisningen er i særlig grad skyld i frustrationer og konflikter, der rammer børnenes trivsel. Det er på ingen måde lærernes eller skolernes skyld. Det handler om det faktum, at fjernundervisning på ingen måde kan erstatte den fysiske undervisning,” siger Astrid Engberg.

Forældrenes opfattelse af deres børns trivsel, er også belyst i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at en femtedel af de adspurgte personer, ikke er enig i, at vinterens hjemmeundervisning bidrager til deres børns trivsel. Undersøgelsen er gennemført som online spørgeskemaundersøgelser blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 29. januar til 2. februar.

Om Red Barnet Ungdom

  • Red Barnet Ungdom er en frivillig ungdomsorganisation, der kæmper for et mere børnevenligt Danmark.
  • Organisationen driver blandt andet læringscaféer på skoler over hele landet og projektet ”Lektievenner,” hvor børn i udsatte positioner får en fast, frivillig lektieven. Begge projekter drives i samarbejde med Egmont Fonden.

Se undersøgelsen, som analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre og den nordiske dataleverandør Userneeds, har lavet blandt andet for Red Barnet Ungdom, her. Kildeangivelse skal gengives.