Syvårige Musab er gladere i Avnstrup, end han var på Sjælsmark. Hans fremtid er dog stadig usikker.

Syvårige Musab er en af de 89 børn, der sammen med deres familier er flyttet fra Udrejsecenter Sjælsmark til Udrejsecenter Avnstrup. Familierne fik lov til at flytte, efter at Red Barnet Ungdom og en lang række andre organisationer i årevis kritiserede forholdene på Sjælsmark for at være utrygge og uegnede for børn. Musab fortæller, at han bedre kan lide at bo i Avnstrup end i Sjælsmark, men hans fremtid er stadig meget usikker.

Forestil dig at bo i en slidt murstensbarak. Der er intet køkken, og udenfor er du omgivet af et metalhegn. Dit hjem minder mest af alt minder om et fængsel. Samtidig bor du op ad et militært øvelsesterræn, som brager løs, og du går op og ned ad beboere, der med en hård fortid er psykisk nedbrudte.

Sådan var livet for beboerne på Udrejsecenter Sjælsmark, og sådan var livet for en stor gruppe børn med flygtningebaggrund. Det gjaldt også for syvårige Musab, som kom til Danmark fra Somalia.

Mutab laver snobrød over bål

Flere organisationer har kritiseret levevilkårene på Sjælsmark

Musabs familie og de andre børnefamilierne på Sjælsmark fik lov til at flytte fra Sjælsmark, efter at Red Barnet Ungdom og en lang række andre organisationer, med opbakning fra tusindvis af danskere, i årevis havde kritiseret forholdene på udrejsecenteret for at være utrygge og uegnede for børn. Red Barnet Ungdom bakkede blandt andet op om et borgerforslag for, at afviste asylbørn skulle tildeles bedre vilkår på Sjælsmark.

I maj 2019 nåede borgerforslaget 50.000 underskrifter, og blev taget op som et beslutningsforslag i Folketinget. Det store fokus på børnefamiliernes dårlige vilkår og børnenes mistrivsel er en af grundene til at, regeringen i november 2019 besluttede, at børnefamilierne skulle flyttes til et nyt udrejsecenter uden hegn og med køkkenfaciliteter. I efteråret 2020 kunne de sidste familier skifte adresse fra Sjælsmark til Avnstrup.

Det daglige liv er bedre – men stadig ikke godt nok

På Udrejsecenter Avnstrup bor der nu kun børnefamilier. De kan selv lave mad, der er et styrket pædagogisk tilbud og en styrket familievejledning.

Selvom vilkårene er bedre, er fremtiden for de afviste asylbørn stadig usikker. Det fører til en tanketung hverdag fuld af bekymringer for fremtiden. Børnene er blevet nægtet opholdstilladelse, men deres forældre fortæller, at de ikke tør rejse tilbage til deres hjemland. Syvårige Musab er dog glad for, at han har fået nogle nye venner på Avnstrup.

Mange beboere mener dog, at forholdene stadig ikke er gode nok. De ønsker blandt andet, at deres børn får samme skolegang som andre børn i Danmark, og så er de utilfredse med, at de to gange om dagen skal registrere sig på centeret.

Red Barnet Ungdom kæmper for en mere børnevenlig verden, hvor alle børn og unge har tiltro til sig selv, andre og fremtiden. På Avnstrup og asylcentre over hele landet driver Red Barnet Ungdom klubber for børn med flygtningebaggrund. Hver uge forvandler vores frivillige børnenes ventetid til fritid med alt fra fodboldkampe, bålhygge, pigeklubber, ture ud i naturen til besøg af en tryllekunstner.

Læs om tvillingerne Yousuf og Younus, der har boet på Sjælsmark her.