Læs Red Barnet Ungdoms undersøgelse om læring og trivsel i en coronatid her

Rapporten bygger på to nationale undersøgelser om læring og trivsel blandt børn i en coronatid. Rapporten fokuserer også på problemstillinger, som ikke tidligere er blevet belyst og sammenligner børnenes svar i foråret 2020 med svar i 2021. Den er udgivet i marts 2021. Det er analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre, som har gennemført undersøgelserne blandt børn for Red Barnet Ungdom. Læs rapporten her.

Konklusionerne er blandt andet:

En stigende andel har svært ved at følge med i timerne

Næsten hver tredje elev oplever, at de har svært ved at følge med i timerne i skolen. Det svarer til 7 elever i en gennemsnitlig klasse*. Dette tal er steget markant siden undersøgelsen i 2020, hvor ca. hver femte elev havde svært ved at følge med. Det er især eleverne i udskolingen, som har svært ved at følge med.

Elever har svært ved at motivere sig selv til lektier og skolearbejde

Halvdelen af eleverne har svært ved at tage sig sammen til at lave lektier. Derudover svarer 59 pct., at de har svært ved at motivere sig selv, når de er alene. Dette er især en udfordring for elever i indskolingen, hvor 2 ud af 3 har svært ved at finde motivation til at lave lektier.

De fleste elever får hjælp til at lektier og andet skolearbejde, men mange ønsker mere hjælp

9 ud af 10 elever svarer, at de får hjælp til at lave lektier. Det er især forældre, som hjælper eleverne med deres lektier. Samtidig svarer mere end hver fjerde elev, at de godt kunne tænke sig mere hjælp til lektier og andet skolearbejde. Flere elever ønsker mere skolehjælp i 2021 end i 2020. Eleverne ønsker sig især mere hjælp til matematik og fremmedsprog.

Mange elever føler sig tit alene eller ensomme

6 ud af 10 elever føler sig lidt eller langt mere ensomme efter deres skole lukkede ned på grund af corona. 9 ud af 10 elever i indskolingen føler tit, at de ikke har nogen at lege med i skolen eller efter skole. Omkring 40 pct. af elever i udskolingen oplever af og til eller oftere, at de ikke har nogen at være sammen med. Derudover svarer over halvdelen af eleverne i udskolingen, at en eller flere klassekammerater ofte er alene i skolen eller efter skoletid. Denne andel af elever er således steget lidt fra 2020 til 2021.

Læs rapporten her