Ny national børneundersøgelse: Nedlukningen rammer elever hårdere end i foråret

Mere end hver fjerde elev har svært ved at følge med i undervisningen, viser en ny national undersøgelse, som Red Barnet Ungdom har fået lavet blandt skoleelever. Det er markant flere end sidste år under forårets nedlukning. Et år med restriktioner og to lange perioder med fjernundervisning rammer i endnu højere grad elever, som i forvejen har det svært, og det kommer til at få langsigtede konsekvenser for børnene, lyder det fra Red Barnet Ungdoms generalsekretær.

29 procent af eleverne siger, at de har svært ved at følge med i timerne i skolen. Det fremgår af en ny undersøgelse blandt elever, som analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre har foretaget for Red Barnet Ungdom.

Spørger man eleverne i 5. til 10. klasse, svarer hele 33 procent, at de har svært ved at følge med i timerne. Det er en markant stigning siden foråret 2020, hvor tallet lå på 18 procent. Eleverne i 5. til 10. klasse er den gruppe, som i størstedelen af landet stadig modtager fjernundervisning.

”Nedlukningerne og restriktionerne er gået fra at være en kortvarig undtagelsestilstand til at påvirke elevernes skolegang i et helt år. At en tredjedel af de ældste elever svarer, at de har svært ved at følge med i skolen, er massivt. Det rammer i høj grad de elever, der i forvejen har det svært i skolen samt de børn, som ikke kan få hjælp derhjemme. Det er hverken lærernes eller skolernes skyld. Det skyldes, at fjernundervisning og andre typer midlertidig undervisning ikke kan erstatte den undervisning, som vi kender fra før corona,” siger Astrid Engberg, generalsekretær i Red Barnet Ungdom.

Undersøgelsen viser også, at andelen af elever på tværs af årgange, som kunne tænke sig mere hjælp til lektier og skolearbejde, er steget fra 23 procent i 2020 til 28 procent i 2021.

Coronarestriktioner har langsigtede konsekvenser

Red Barnet Ungdom er især bekymret for de langsigtede konsekvenser, som et år med restriktioner og to perioder med lange skolenedlukninger kommer til at få for børnene.

”Sammen med Egmont Fonden driver vi læringscaféer over hele landet, læringskolonier og vores projekt Lektievenner. Projekter, som hjælper børn, der kæmper med ensomhed og tab af læring, skoleglæde og trivsel. Vores frivillige står klar til at hjælpe, men det er vigtigt, at regeringen, Folketinget og kommunerne i endnu højere grad tænker over de langsigtede konsekvenser, som coronakrisen, restriktionerne og nedlukningen kommer til at have for landets elever. Der er brug for endnu flere midler og projekter, som kan hjælpe elever over hele landet og særligt de børn, der vokser op i udsatte familier,” siger Astrid Engberg.

Rapporten undersøger også elevernes trivsel både i forbindelse med skolen og derhjemme. Blandt eleverne i 5. til 10. klasse, svarer 41 procent af eleverne, at de føler sig langt mere ensomme end før skolenedlukningen, mens 19 procent angiver, at de føler sig lidt mere ensomme. Blandt de ældre elever svarer næsten 10 procent, at de er triste eller meget triste over at gå i skole. Samtidig er andelen af glade elever faldet i både ind- og udskolingen fra 2020 til 2021.

Rapporten bygger på to nationale undersøgelser om læring og trivsel blandt børn i en coronatid. Den seneste undersøgelse er foretaget blandt 463 elever fra 0. til 10. klasse i perioden fra 29. januar til 5. februar 2021. Det er analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre, som har gennemført undersøgelserne blandt børn for Red Barnet Ungdom. På baggrund af det indsamlede data, kan Moos-Bjerre generalisere ud til hele populationen af danske grundskoleelever.

Læs hele rapporten her.