Deltagelse

I Red Barnet Ungdom arbejder vi for børns ret til deltagelse. Læs om vores arbejde her på siden.

 

Alle børn og unge har ret til at blive hørt og til at deltage. Men børn og unge har ikke altid resourcer til at gøre deres rettigheder gældende og blive hørt. Derfor  arbejder Red Barnet Ungdom for at støtte deres muligheder for deltagelse både nationalt og internationalt. Nationalt  arbejder vi blandt andet for at støtte børn og unges deltagelse i råd, udvalg og den offentlige debat i samfundet, ligesom vi inddrager børn og unge i udviklingen af Red Barnet Ungdoms egen organisation.

Vores internationale arbejde har til formål at understøtte børn og unges kapacitet til selv at håndhæve deres rettigheder i henhold til FN’s børnekonvention. Derfor har vi særligt fokus på at kapacitetsopbygge unge frivillige, så de kan blive endnu bedre til at gøre en indsats for børn og unges rettigheder i de samfund og det land, de er en del af.

I menuen til højre kan du gå på opdagelse i vores projekter og lære mere om Red Barnet Ungdoms nationale og internationale arbejde for børns ret til deltagelse.

Menu