Internationale projekter

 Red Barnet Ungdom samarbejder med ungdomsorganisationer flere steder i verden, for at styrke deres kamp for børn og unges rettigheder.

 

"

 

Red Barnet Ungdoms internationale arbejde er centreret omkring oprettelsen af børne- og ungepaneler, der giver børn og unge en platform for at påvirke beslutninger, der vedrører dem. Derudover er vores internationale arbejde baseret på etablering, kapacitetsopbygning og udvikling af ungdomsorganisationer, der arbejder med afsæt i FN’s Børnekonvention på globalt plan. Vores arbejde består i at hjælpe de unge frivillige med at få indflydelse på samfundsudviklingen i deres land, samt at give dem ressourcerne til at deltage aktivt i at drive projekterne. Gennem dette arbejde er de unge frivillige med til forbedre vilkårene for andre børn og unge i lokalsamfundet.

Red Barnet Ungdom har i øjeblikket internationale projekter i Ghana og Nepal, ligesom vi deltager i et nordisk samarbejde.

Ghana-projektet mobiliserer og træner unge i Senya i det sydlige Ghana til at blive rollemodeller i lokalsamfundet, der kan oplyse om bl.a. børnearbejde, familieplanlægning og vigtigheden af skolegang. Det er rettet mod både børn, deres forældre og myndighederne og sker i samarbejde med en lokal organisation.

Nepal-projektet driver børneklubber i Nepal sammen med en lokal organisation. I klubberne er forskellige typer af aktiviteter der giver børnene et frirum og mulighed for at udtrykke sig. Børnene er selv med til at planlægge aktiviteterne..

I Nordisk samarbejde støtter Red Barnet Ungdom op om andre nordiske landes arbejde med børns rettigheder. Red Barnet Ungdom deltager i nordisk samarbejde med andre Save the Children ungdomsorganisationer i samarbejdsforummet Nordic Cooperation. I 2015-2016 gennemførte Nordic Cooperation det EU støttede projekt Beyond Tokenism, der belyser metoder til at give børn og unge en stemme i de børnerettighedsorganisationer, der repræsenterer dem.

I det internationale program arbejdes der aktivt for:

  • At give børn en konkret oplevelse af og viden om verden udenfor. Dette for at skabe gensidig forståelse og tolerance mellem børn, samt få dem til at reflektere over deres egen kultur og baggrund.
  • At promovere børns rettigheder og kendskab til dem i en national og international sammenhæng.
  • At styrke unge frivilliges inddragelse i arbejdet med og for børn, gennem kapacitetsopbygning af frivillige og organisationsudvikling.
  • At opbygge internationale partnerskaber med andre organisationer der arbejder med og for børn og unge.

 

Ønsker du nærmere information, kan projektchef Astrid Engberg kontaktes telefonisk på tlf: 51 64 98 24 eller via e-mail: ae@redbarnetungdom.dk

 

 

Menu