Nationalt

I Red Barnet Ungdom arbejder for at give børn en stemme i det danske samfund. Læs mere om vores initiativer her på siden.

 

Red Barnet Ungdom arbejder med at udbrede børns ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem, som det er beskrevet i FNs Børnekonvention, artikel 12.

Det gør vi blandt andet ved:

– at udbrede en rettighedsbaseret tilgang internt i vores organisation og aktiviteter

– arbejde med børne- og ungepaneler

– at få børne- og ungedomsperspektivet repræsenteret i fx lokaludvalg i København

– at bidrage til Kulturministeriets ungestrategi om at udbrede Ungdomsråd i hele landet

– opsøge samarbejde med andre aktører, der deler vores interesse

– kompetenceudvikle vores frivillige til at deltage i den offentlige debat i forbindelse med fx kampagner

– have fokus på at præsentere børn og unge for hvordan de kan påvirke rammerne for eget liv i vores aktiviteter, der hvor det giver mening i forhold til det konkrete barn og den konkrete relation og kontekst

Menu