Nationalt

I Red Barnet Ungdom arbejder vi for at give børn en stemme i det danske samfund og deres eget liv. Præcis hvordan vi gør dette, kan du læse mere om her.

 

"

Red Barnet Ungdom beskæftiger sig med at fremme børns indflydelse og medbestemmelse i deres eget liv, og benytter en børneinddragelsestilgang i alle foretag og aktiviteter

Red Barnet Ungdom arbejder med at udbrede børns ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem, som det er beskrevet i FN’s Børnekonvention, artikel 12 (”Retten til at udtrykke meninger”).

Dette gør vi blandt andet ved:

– at udbrede en rettighedsbaseret tilgang internt i vores organisation og aktiviteter

– arbejde med børnene med fokus på medbestemmelse og indflydelse

– arbejde ressource- og rettighedsbaseret for, at socialt udsatte børn skal have samme muligheder som andre børn for et godt liv

– opsøge samarbejde med andre aktører, der deler vores interesse

– kompetenceudvikle vores frivillige til at deltage i den offentlige debat i forbindelse med fx kampagner

– have fokus på, gennem vores aktiviteter, at præsentere børn og unge for hvordan de kan påvirke rammerne for deres eget liv

– hjælpe barnet med at få indflydelse på eget liv, der hvor det giver mening i forhold til det konkrete barn og den konkrete relation og kontekst

– sprede budskabet om nødvendigheden af en mere børnevenlig verden på en række forskellige medieplatforme

Menu