Bliv evalueringsfrivillig

Få praktisk erfaring med kvalitetssikring og procesledelse i Red Barnet Ungdoms læringscafeer!


 

Vil du være med til at sikre, at børn med skoleproblemer får den bedst mulige hjælp af Red Barnet Ungdoms frivillige? Bliv styregruppe-frivillig og få erfaring med kvalitetssikring og procesledelse.

Som frivillig i styregruppen for læringscaféer er du med til at kvalitetssikre arbejdet i vores læringscaféer for børn med læringsproblemer. Du vil sammen med andre frivillige i styregruppen være med til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt børnene i læringscaféerne én gang årligt. Din opgave er blandt andet at indhente børnenes besvarelser.

Når undersøgelsen er færdig vil du også have ansvaret for at facilitere et projektmøde i de enkelte læringscaféer, hvor frivilliggruppen beslutter, hvordan arbejdet i læringscaféen skal justeres og forbedres fremadrettet.

Du vil selvfølgelig blive oplært og klædt på til arbejdet i styregruppen.

På læringsindsatsen er der lige nu to styregrupper. Københavns styregruppe dækker Fyn og Sjælland. Aarhus Styregruppe dækker Jylland.

 

♥ JA, SELVFØLGELIG VIL JEG VÆRE FRIVILLIG!

For at blive frivillig i dette projekt skal du være 18-30 år gammel, og kunne arbejde frivilligt ca. 1-2 timer pr. uge i gennemsnit. Desuden skal du være medlem.