Hjælp børn, der har det svært i skolen

Vil du støtte med lektiehjælp og styrke børn og unges skolegang?

Kom og vær med til at hjælpe børn og unge med at få succesoplevelser i skolen! Hos Red Barnet Ungdom bliver du en del af et fantastisk hold af frivillige, der er med til at give lektiehjælp og styrke børn og unges skolegang. Vi mener, at alle børn har ret til uddannelse, og som frivillig på læringsindsatsen hjælper du de børn, der ikke har mulighed for at få hjælp andre steder.

Er du under 30 år, og lyder det som noget for dig? Vil du være en del af et fællesskab, styrke dine kompetencer og gøre en kæmpe forskel? Læs med her.

5 grunde til at blive frivillig 💖

  1. Du giver udsatte børn støtte og gode oplevelser
  2. Du gør verden til et mere børnevenligt sted
  3. Du bliver en del af et stærkt netværk og fællesskab af unge ildsjæle
  4. Du får erfaring og kompetencer til dit CV
  5. Du bliver tilbudt relevant uddannelse

PÅ HVILKE OMRÅDER KAN JEG BIDRAGE TIL BØRN OG UNGES UDDANELSE? 

Her kan du læse de fire forskellige områder, du kan blive frivillig under læringsindsatsen. 

  • Studievenner og Springbrættet er et tilbud til unge i udskolingen, der herigennem klædes bedre på til uddannelse. 
  • Gennem Lektievenner og Læringscafeer er vi med til at støtte børns skolegang.  

⭐Bliv frivillig Studieven

Studievenner er en én-til-én relation, hvor eleven matches med dig – en ung frivillig, der fungerer som faglig støtte, sparringspartner og støtte i forhold til studievalg. Fokus for Studievenner er også, at I skal have det sjovt og lære hinanden at kende. Derfor vil der også være mulighed for hyggelige udflugter sammen.

Læs mere her

⭐Springbrættet til uddannelse

Springbrættet er et gruppebaseret forløb for ca. 15 elever, der udvælges af samarbejdsskoler. Tilbuddet er til unge i 8., 9. og 10. klasse, der har brug for et fagligt løft, eksamensstøtte, hjælp til at vælge en uddannelse og til at se egne styrker og potentiale. Du bliver en del af et forløb, der skaber et stærkt fællesskab for eleverne og de tilknyttede frivillige.

Læs mere her

⭐Bliv frivillig Lektieven

Som frivillig lektieven bliver du knyttet til et enkelt barn mellem 6-16 år, som du besøger en gang om ugen i barnets hjem. Det giver barnet tid, ro og støtte til at få styr på både 7-tabellen og dansk grammatik. Tilbuddet er til børn, der kæmper socialt eller fagligt i skolen.

Læs mere her

⭐Bliv frivillig i en Læringscafé

Gennem læringscaféer kan du være med til at give den støtte til børn, de skal bruge i deres uddannelse. Som frivillig i læringscaféerne yder du lektiehjælp til udsatte børn og styrker deres lyst til at lære igennem aktive læringsøvelser som ordbingo, regnestafet og geografiquizzer. 

Læs mere her

BLIV FRIVILLIG HER

For at blive frivillig skal du være under 30 år og medlem af Red Barnet Ungdom. Vi indhenter en børneattest på alle frivillige. Du kan melde dig ind i Red Barnet Ungdom her.