Bliv frivillig projektleder i en læringscafe

Bliv frivillig leder af en læringscafe og hjælp børn og unge i udsatte positioner med skolearbejdet

 

Piger og frivillig i læringscafe

Som frivillig leder af en læringscafe er du med til at hjælpe børn i udsatte positioner med både selvtilliden og tabellerne. Samtidig får du brugbar ledelseserfaring på CV’et. Red Barnet Ungdoms læringscafeer drives af unge frivillige, der via læringslege, aktiviteter og nærvær hjælper børn, der er kommet bagud i skolen.

Sammen med en anden frivillig projektleder er du ansvarlig for at organisere og lede en læringscafé. Du skal bl.a. afholde planlægningsmøder med frivilliggruppen, tilrettelægge sjove og lærerige aktiviteter sammen med de øvrige frivillige og fungere som kontaktperson mellem frivillige og vores sekretariat.

Derudover har du i samarbejde med en anden projektleder ansvar for at udarbejde vagtplanen, indsamle børneattester fra frivillige samt motivere og lede dine medfrivillige.

♥ JA, JEG VIL GERNE VÆRE FRIVILLIG!

For at være frivillig projektleder skal du være 18-29 år, have en ren børneattest og være medlem af Red Barnet Ungdom.

 


FOR SKOLER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Henvender du dig fra en skole, der er interesseret i at indgå samarbejde med Red Barnet Ungdom om læringscaféindsatsen? Eller er du på anden vis interesseret i at høre mere om læringscaféerne på vegne af din organisation, virksomhed eller institution? Så henvend dig til programleder:

Lotte Juul Mikkelsen
Tlf.: 51 44 38 58
Mail: lotte@redbarnetungdom.dk