Anna Hansen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 40 46 52 27
Mail: annahansen@redbarnetungdom.dk

Alder: 23 år
By:
Frederiksberg
Beskæftigelse: 
Psykologistuderende ved Københavns Universitet

Hvorfor Red Barnet Ungdom?
Fordi jeg ved, at vi hver dag i RBU har skarpe og omsorgsfulde frivillige, der etablerer vigtige frirum og hellesteder for de børn og unge, der har allermest brug for det. Det synes jeg, at vi skal værne om men også synliggøre således, at vi i endnu højere grad både er med til at understege væsentligheden af frivilligt og socialt arbejde og er med til at påpege vigtigheden af at sætte børn og unges rettigheder af højeste prioritet på den politiske dagsorden. Derudover også, fordi jeg elsker børns evige oprigtighed, og det rammer mig lige i hjertet, hver gang et barn eller et ungt menneske bliver set for lige netop dem, de er.

Yndlingsøjeblikke som frivillig/frivillig leder
Jeg har gennem en længere periode været frivillig projektkoordinator i Barnets Ven i København, og her har jeg fulgt et match, der har gjort særligt stort indtryk på mig. Rollemodellen i matchet var blevet så stor en del af sit matchbarns familie, at han var inviteret til fødselsdage og diverse andre familieaktiviteter, og relationen mellem matchbarnet og rollemodellen var ifølge matchbarnets mor “helt perfekt”. Hver gang jeg havde mor eller rollemodel i telefonen, var de begge så lykkelige for, at de havde fundet hinanden. Derudover var rollemodellen meget omsorgsfuld og pædagogisk og søgte flere gange sparring hos mig, fordi han så gerne ville være der på bedste vis for sit matchbarn. For mig illustrerer det netop, hvor vigtige frirum vores rollemodeller og frivillige skaber, men også de helt særlige relationer, der opstår mellem børn og unge og frivillige i mange af vores vigtige aktiviteter.