Caroline Vangsgaard Andersen (på barsel)

Juniorprojektkonsulent Barnets Ven - Aarhus

Tlf.: 21 89 76 10
Mail: cva@redbarnetungdom.dk

Mine arbejdsområder er bl.a.:

  • Understøttelse og udvikling af Barnets Ven-indsatsen i Jylland.
  • Hvervning, introduktion, fastholdelse og sparring med frivillige.
  • Match af børn og rollemodeller, understøttelse af matchprocessen samt opfølgning og udvikling heraf.

Træffes mandag og onsdag kl. 08:30 – 15:30