Emma Harrit Nielsen-Grøn

Juniorprojektkonsulent Barnets Ven - Aarhus

Tlf.: 61 42 17 52
Mail: eng@redbarnetungdom.dk

Mine arbejdsområder er bl.a.: 

  • Understøttelse og udvikling af Projekt Barnets Ven i København 
  • Hvervning, introduktion, fastholdelse og sparring med frivillige 
  • Match af børn og rollemodeller, understøttelse af matchprocessen samt opfølgning og udvikling heraf 

Træffes mandage kl. 09:00 til 17:00 og onsdage kl. 12:00 til 18:00