Kristina Sørensen Hilleke

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 42 40 85 62
Mail: Kristina@redbarnetungdom.dk

Alder: 23
By: København
Beskæftigelse: Jeg studerer til bachelor i Erhvervsøkonomi og Projektledelse på Copenhagen Business School

Hvorfor RBU?
Fordi det er tydeligt, at det arbejde vi udfører i Red Barnet Ungdom gør en stor forskel for børn. Som organisation tager vi udgangspunkt i FN’s børnekonvention, og har i forlængelse heraf med en lang række aktiviteter for- og med børn. Grundet den måde vi arbejder med aktiviteter på, bliver resultatet utroligt konkret, og udmunder sig mange situationer, hvor vi kan tage og føle på børnenes positive oplevelser.

Vi er med til at skabe en faglig og social udvikling hos børene, og skaber i dermed et frirum, hvor børnene bliver anerkendt og inddraget. Jeg tror, at det er den helt rette måde at gå til børn; i øjenhøjde og ung-til-yngre. Jeg er stolt af den måde hvorpå vi som organisation, arbejder hen imod en mere børnevenlig verden, hvor børns rettigheder bliver taget alvorligt.

Yndlingsøjeblikke som frivillig/frivillig leder:
Jeg har som rigtig mange af os frivillige i Red Barnet Ungdom, en hel kuffert fyldt med gode oplevelser og fortællinger. Jeg startede som frivillig projektleder i Læringscafeen på Tre Falke Skole. Læringscafeen på skolen ligger om tirsdagen mellem kl. 14 og 16, og en bestemt elev havde altid fri halvanden time inden læringscafeen. Det stoppede hende dog aldrig at komme. Pigen var ordblind, og vi brugte derfor rigtig mange eftermiddage på at læse ord og stå frem og forklare deres betydning – vores helt egen ordleg. Hun elskede at få vores udelte opmærksomhed som frivillige, og det var tydeligt, at hun voksede rigtig meget på de eftermiddage.

Efter ordlegen en dag sad vi og hyggesnakkede, og pludselig gav hun mig et stort kram. Hun så mig i øjnene, og sagde: ”jeg vil meget hellere være her, end nogle andre steder lige nu”. Hun gik videre til at fortælle, at hun følte de to timer hver tirsdag eftermiddag var et frirum, hvor hun kunne snakke med os på en helt anden måde, end hun kunne med nogle andre. Det vi som frivillige gør, har en helt tydelig indflydelse på og betydning for børn. Dette var meget tydeligt for mig i lige præcis den her situation, og derfor dukker dette yndlingsøjeblik altid først op i mit hoved.