Kristine Mørk Brandsborg

Bestyrelsesmedlem

Tlf.:  40 17 34 63
Mail: kmb@redbarnetungdom.dk

Alder: 26 år
By:
Aarhus
Beskæftigelse:
Kandidatstuderende på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Arbejder som underviser ved ungdomsskolen og som scenemester og bookingansvarlig på Gellerupscenen.

Hvorfor Red Barnet Ungdom?
Jeg har i forbindelse med min uddannelse været så heldig at komme i praktik hos RBU i Aarhus. Det var jeg i efteråret 2020. Her arbejdede jeg med indsatsen Børn på Flugt og fik et grundigt indblik i – og en kæmpe respekt for – det store og vigtige stykke arbejde, som de mange dygtige frivillige i organisationen lægger for dagen. Det gælder både Børn på Flugt-indsatsen og de mange andre fantastiske projekter, RBU har sat i verden, som på daglig basis gør en forskel for børn i Danmark. Det arbejde vil jeg gerne være med til at understøtte, så RBU også i fremtiden kan være en attraktiv organisation for unge frivillige og hjælpe så mange børn som muligt.

Yndlingsøjeblikke som frivillig/frivillig leder: Mit yndlingsøjeblik i RBU stammer fra min tid som praktikant. Her var jeg sammen med de frivillige ude og afholde Søndagsklub på Jelling asylcenter. Lyset i øjnene hos børnene, da de så de frivillige, børnenes glæde over dagens aktiviteter, og de frivilliges store engagement og opmærksomhed på børnene var skønt at se! Også mig – en helt fremmed – tog børnene enormt godt imod, og vi havde alle sammen nogle rigtig gode timer med kreative projekter og sanglege.