Lærke Marie Nielsen

Juniorprojektkonsulent Børn på Flugt – Aarhus

Tlf.: 51 35 91 12
Mail: laerkenielsen@redbarnetungdom.dk

Mine arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Oprettelse, understøttelse, udvikling og drift af venskabsgrupper og aktiviteter på asylcentre.
  • Rekruttering, introduktion, uddannelse, fastholdelse og sparring med frivilliggrupper og frivillige projektledere.
  • Hvervning, fastholdelse og udvikling af frivillige
  • Administrative opgaver, som registrering af frivillige, afrapportering og evaluering af projekter
  • Sparring og koordinering med kommunale og lokale samarbejdspartnere

Træffes tirsdag og fredag  09.00-15.00