Victor Døpping

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 22 52 39 19
Mail: vd@redbarnetungdom.dk

Alder: 25 år
By: Aalborg
Beskæftigelse: Kandidatstuderende på sociologi ved Aalborg Universitet

Hvorfor Red Barnet Ungdom?
Fordi det er vigtigt og det giver mening, at gøre en forskel for andre. Der er noget særligt ved den gensidige gevinst, som kan opnås i relationer mellem børn, unge og voksne. Vi kan lære af hinanden, og derved optimere vilkår og muligheder for alle. Red Barnet Ungdoms vision er bl.a., at børn bliver hørt og inddraget, hvilket forudsætter at børn har mulighed for at ytre sig – og at vi som voksne og samfund lytter.
Samfundets fremtid ligger i dets børn og unge, og for at støtte udviklingen mod det bedst mulige samfund, må vi støtte dem og deres udvikling.

Yndlingsøjeblikke som frivillig/frivillig leder:
Jeg nød rigtig meget at være projektleder for en læringscafé i Aalborg. At kunne se en direkte effekt af læringscaféen i børnene understregede, for mig, vigtigheden af tilbuddet. Særligt husker jeg en dreng, jeg oplevede blive mere rolig og selvsikker både fagligt og socialt. Dét at kunne hjælpe børnene med at give dem succesoplevelser, har betydet meget for mig.