Læringscaféer og Lektievenner

Er du skoleleder eller lærer og interesseret i at oprette en læringscafe og matche et antal børn med frivillige Lektievenner på netop din skole? Læs mere om projektet under tilmeldingsformularen⬇

Ja, jeg vil gerne høre mere om et skolesamarbejde

SÅDAN FOREGÅR DET
Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom har indgået partnerskab om en fælles indsats for at give flere udsatte børn mod på skolelivet. Indsatsen udrulles i tæt samarbejde med interesserede skoler, der henviser børn til Red Barnet Ungdoms tilbud, for at sikre, at indsatsen når de børn, der har mest brug for ekstra opmærksomhed og opbakning i deres læringsproces.

Red Barnet Ungdom arbejder via unge frivillige. De frivilligt drevne læringscafeer og lektievenner er et supplement til skolens andre tilbud for børn med læringsvanskeligheder.

Red Barnet Ungdom skal i partnerskabsperioden etablere og drive 120 læringscafeer.

Det er aftalt mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom, at etablering af læringscafeer prioriteres på interesserede skoler, der har en høj andel af elever, der forlader 9. klasse med et svagt fagligt niveau i dansk og matematik.

Når du sender en henvendelse til os får du svar om vores muligheder for at imødekomme dit ønske om etablering af en læringscafé på netop din skolen indenfor max 1 måned.

Hvis der er gensidig mulighed og interesse indledes et forløb med udarbejdelsen af en samarbejdsaftale og generel forventningsafstemning.
Først når samarbejdsaftalen er på plads rekrutterer Red Barnet Ungdom frivillige til læringscafeen, hvorefter den kan etableres.

BAGGRUND

Alt for mange børn forlader grundskolen uden at have de nødvendige kompetencer, de skal bruge for at kunne tage en ungdomsuddannelse og komme godt videre i livet. Forskning viser, at frivillige rollemodeller kan spille en særlig rolle i at støtte op om udsatte børns læring, men det frivillige foreningsliv tager i dag ikke et særligt stort ansvar for disse børn. Børnenes vanskeligheder bunder ofte i mangel på både faglige, personlige og sociale ressourcer. Her kan unge frivillige rollemodeller supplere lærere og pædagogers arbejde ved at tilbyde tid, nærvær og møder i øjenhøjde.

Partnerskabet Mod på Skolelivet skal give 5.000 børn mod på skolelivet ved at engagere 3.500 unge frivillige i 120 Læringscaféer i hele Danmark. Børnenes læringsparathed styrkes gennem øget selvværd, styrkede kompetencer og øget motivation. Indskolings- og mellemtrinselever får hjælp til at overvinde specifikke faglige udfordringer og udskolingseleverne hjælpes til at bestå dansk og matematik, samt blive erklæret uddannelsesparate. De unge frivillige klædes af Red Barnet Ungdom på til opgaven gennem en stærk og fleksible organisering, samt løbende uddannelse og kompetenceudvikling. Den frivillige indsats koordineres tæt med lærere og pædagoger, således at barnets behov er i centrum.

Menu

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Accepterer automatisk brug af cookies hvis du klikker dig videre rundt på hjemmesiden mere information

Hvad er cookies og hvordan bruges de?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser. Tekstfilerne gør blandt andet websitet i stand til at opfatte, om browseren har besøgt stedet tidligere. Ved på denne måde at indsamle statistisk information om brugen af siden er cookies med til at forbedre brugervenligheden og oplevelsen. Cookies gør ingen skade på computeren og kan ikke indeholde vira eller skadelige programmer.


Vi anvender cookies fra Google Analytics for at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Cookies spiller således en central rolle i at få redbarnetungdom.dk til at fungere optimalt. Cookies husker fx, om du er logget ind, osv.

Luk