Landsmøde 2021

Billede af dreng på gynge

Den 6. november 2021 afholder Red Barnet Ungdom landsmøde for organisationens medlemmer. Det bliver en sjov og hyggelig dag.

På landsmødet kommer du til at diskutere organisationens fremtidige strategi, og du kan stille op til bestyrelsen og komme med ændringsforslag til Red Barnet Ungdoms vedtægter og fremtidige arbejde.

På denne side finder du den foreløbige dagsorden og de dokumenter, du har brug for i forbindelse med landsmødet.

Tid: Lørdag den 6. november kl. 11.00 – 17.30 (morgenmad og ankomst fra 10.30. Efter det officielle program er der fællesspisning og underholding.)
Tilmeldingsfrist: Lørdag den 30. oktober
Sted: Red Barnet Ungdom, Rosenørns Allé 12, 5. sal, 1634 København V.

Tilmelding:

Fristen for tilmelding er overskredet.

Det er gratis

Det er gratis at deltage i landsmødet, og Red Barnet Ungdom betaler transport og overnatning fra lørdag den 6. til søndag den 7. november, hvis du kommer langvejs fra. Husk kvitteringer for transporten. Nogle lokalbestyrelser arrangerer fælles transport. Kontakt din lokalbestyrelse, hvis du vil forhøre dig om dette.

Ønsker du at overnatte i København, skal du skrive til martha.seger@redbarnetungdom.dk.

Spørgsmål angående landsmødet sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk.

Foreløbig dagsorden:

 1. Åbning og valg af 1-2 dirigenter og 1-2 referenter
 2. Godkendelse af forretningsordenen
 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af revideret årsrapport – herunder bemærkninger fra de interne revisorer om organisationens økonomi
 5. Vedtagelse af arbejdsprogram
 6. Andre indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesformand/bestyrelsesforkvinde/bestyrelsesforperson
 8. Valg af næstformand/næstforkvinde/næstforperson for bestyrelsen
 9. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 interne revisorer
 11. Valg af ekstern statsautoriseret revisor
 12. Fastsættelse af kontingent
 13. Eventuelt

Vigtige dokumenter:

Landsmødemappe 2021
Blanket til ændringsforslag til forslag
Ændringsforslag
Opstillingsblanket til bestyrelsesposter
Opstillingsblanket til intern revisor
Årsregnskab
Gældende vedtægter

Deadlines:

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du have været medlem af Red Barnet Ungdom i mindst en måned inden landsmødedatoen. Dit kandidatur inklusiv din skriftlige motivation og dit billede kommer med i landsmødemappen, hvis du sender opstillingsblanketten til bestyrelsen senest den 9. oktober. Det er muligt at stille op til bestyrelsen helt frem til landsmødet. 

Ønsker du at stille forslag til behandling på landsmødet, skal du udfylde og indsende blanketten “blanket til forslag til behandling på landsmødet” senest den 9. oktober.

Både opstillingsblanket og forslagsblanketter skal sendes til: bestyrelsen@redbarnetungdom.dk. 

Bliv klogere på Landsmødet – se med her: