Coverbillede af unge frivillige

Den 5. november 2022 afholder Red Barnet Ungdom landsmøde for organisationens medlemmer. Det bliver en sjov og hyggelig dag.

På landsmødet kommer du til at diskutere organisationens fremtidige strategi, og du kan stille op til bestyrelsen og komme med ændringsforslag til Red Barnet Ungdoms vedtægter og fremtidige arbejde.

På denne side finder du den foreløbige dagsorden og de dokumenter, du har brug for i forbindelse med landsmødet.

Tid: Lørdag den 5. november kl. 11.00 – 18:00 (morgenmad og ankomst fra 10.30. Efter det officielle program er der fællesspisning og underholdning.)
Tilmeldingsfrist: Lørdag den 29. oktober
Sted: Red Barnet Ungdom, Rosenørns Allé 12, 5. sal, 1634 København V.

Tilmelding:

Tilmeldingen er lukket. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig landsmødet. 

Det er gratis at deltage i landsmødet, og Red Barnet Ungdom betaler transport og overnatning fra lørdag den 5. til søndag den 6. november, hvis du kommer langvejs fra. Husk kvitteringer for transporten. Nogle lokalbestyrelser arrangerer fælles transport. Kontakt din lokalbestyrelse, hvis du vil forhøre dig om dette.

Ønsker du at overnatte i København, skal du skrive til martha.seger@redbarnetungdom.dk.

Spørgsmål angående landsmødet sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk.

Foreløbig dagsorden:

10.30: Ankomst, indskrivning og snacks
11.00: Landsmødet åbnes v/ forkvinde
11.15: Bestyrelsens årsberetning
11.45: Fremlæggelse af Årsregnskab 2021
12.15: Frokost
13.15: Indslag
14.00: Forslag om ændring af vedtægter
14.30: Pause
14.45: Præsentation af strategi 2022-25
15.45: Fremlæggelse af arbejdsprogram 2022
16.15: Pause
16.30: Personvalg
17.15: Eventuelt
17.30: Afrunding og tak for i år
18.00: Middag
20.00: Underholdning
21.00: Social hygge

Vigtige dokumenter:

Landsmødemappen 2022
Blanket til ændringsforslag til allerede indsendte forslag
Opstillingsblanket til bestyrelsen
Opstillingsblanket til en post som intern revisor
Årsrapport 2021
Gældende vedtægter

Deadlines:

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du have været medlem af Red Barnet Ungdom i mindst en måned inden landsmødedatoen. Dit kandidatur inklusive din skriftlige motivation og dit billede kommer med i landsmødemappen, hvis du sender opstillingsblanketten til bestyrelsen senest den 7. oktober. Det er muligt at stille op til bestyrelsen helt frem til landsmødet. 

Ønsker du at stille forslag til behandling på landsmødet og forslag til vedtægtsændringer, skal du udfylde og indsende blanketten “blanket til forslag til behandling på landsmødet” senest den 7. oktober. Efter den 7. oktober vil det ikke længere være muligt at stille forslag til behandling på landsmødet og forslag til vedtægtsændringer. Du har dog mulighed for at indsende ændringsforslag til forslagene helt frem til selve landsmødet. 

I år er følgende poster i den nationale bestyrelse på valg: Kasserer og bestyrelsesmedlem

Både opstillingsblanket og forslagsblanketter skal sendes til: bestyrelsen@redbarnetungdom.dk. 

Se medlemmer af Red Barnet Ungdom fortælle om landsmødet her: