Om Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der igennem frivillige indsatser arbejder for at fremme børns rettigheder

 

 srcset=

Red Barnet Ungdom blev dannet i 2003, med et ønske om at gøre verden mere børnevenlig. Vi er en ungdomsorganisation, der aktivt engagerer andre unge mennesker over hele landet til at deltage i arbejdet for udsatte børn.

I Red Barnet Ungdom er der cirka 3.000 medlemmer, som alle er under 30 år. Cirka en tredjedel af medlemmerne fungerer som frivillige på vores mange projekter. Vores projekter rækker vidt og bredt, og kan findes over hele landet. Læs om projekterne her.

Al Red Barnet Ungdoms arbejde tager sit afsæt i FN’s Konvention om Børns rettigheder, også kaldet Børnekonvention. Børnekonventionen arbejder for at informere børn og unge om deres rettigheder, og for at forbedre børns vilkår. Læs en kort udgave af Børnekonventionen her.

Red Barnet Ungdom blev dannet tilbage i 2003 med opbakning fra Mimi Jakobsen, som var Red Barnets daværende generalsekretær.

Lige fra starten af har Red Barnet Ungdom været en selvstændig ungdomsorganisation, som ledes af en frivillig bestyrelse, der konstant arbejder for at udvikle og forbedre organisationen. Bestyrelsen bakkes op af et sekretariat, som varetager en lang række administrative opgaver.

Red Barnet Ungdom deler adresse med Red Barnet og har observatørstatus i Red Barnets hovedbestyrelse. Desuden har de to organisationer en samarbejdsaftale. Red Barnet Ungdom har selvstændige vedtægter, selvstændig bestyrelse og selvstændig økonomi.

Menu