Cecilie Hansen

Cecilie_Bestyrelse_OLIVERS2

 

Cecilie Hansen
Bestyrelsesformand

E-mail: ch@redbarnetungdom.dk
Tlf.nr: 61 70 60 78
Alder: 28 år
By: Aarhus

Beskæftigelse:
Kandidatstuderende i kognitiv semiotik. Formand for Århus Ungdommens Fællesråd.

Hvorfor RBU?
Børn og unge har anderledes perspektiver på, hvordan deres dagligdag skal hænge sammen, eller hvordan vores samfund skal indrettes i forhold til de voksne der (ofte uden børnenes indflydelse) sætter rammerne. Jeg oplever alt for tit, at de perspektiver ikke bliver taget alvorligt, uanset om børnene er i stand til at udtrykke dem på en voksenmåde eller ej. Red Barnet Ungdom tager børnene alvorligt og hjælper dem med at komme til ordre.

Yndlingsøjeblikke som frivillig/frivillig leder:
Da den 13-årige dreng jeg var hjemmelektiehjælper for efter et par måneders fast ugentlig lektielæsning spontant udbrød, at jeg var den eneste dansker, der ikke fik penge for at være sammen med ham. Det stak dybt i hjertet, og startede en snak om, hvordan voksne og børn faktisk godt kan være ligeværdige – også på tværs af kultur.
Efter bare et par måneder som lokalbestyrelse oplevede jeg at de helt nye RBU’ere der var kommet til bestyrelsesposterne havde taget RBU til sig og spillede ind med meninger og holdninger om selve store organisatoriske processer. Jeg tager det som et bevis for, at jeg samarbejde med virkelig skønne mennesker, men også at jeg har været med til at skabe nogle trygge rammer, hvor inddragelse er noget der går begge veje i relationen imellem nye og garvede RBU’ere.

 

Menu