Esbjerg

Red Barnet Ungdom Esbjerg

Om Esbjerg Lokalforening:
Red Barnet Ungdom Esbjerg arbejder i øjeblikket på en lokal forankring af projektet Barnets Ven. Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor unge frivillige  mødes med et barn, der har brug for ekstra opmærksomhed i hverdagen. Barnet og den frivillige mødes ca. 2 gange om måneden og udforsker sammen byens fritids-, forenings- og kulturliv, besøger biografen, går på café, står på skøjter osv. Børnene er mellem 6 og 12 år, bor ofte i socialt udsatte boligområder og benytter sjældent det lokale fritids- og foreningsliv.

Barnets Ven tilbyder dermed en afgørende én-til-én relationer, der har til formål at styrke børnenes sociale udvikling gennem en tryg og tillidsfuld relation til den frivillige rollemodel. Således kan børnene i højere grad indgå i fremtidige relationer præget af tillid, respekt, tolerance og empati.

Du kan kontakte lokalforeningen ved at skrive til de enkelte bestyrelsesmedlemmer:


Kontakt lokalbestyrelsen: 

Du kan kontakte lokalforeningen ved at skrive til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.