Odense

Red Barnet Ungdom Odense

Du kan kontakte lokalforeningen på følgende mail: mirna@redbarnetungdom.dk

Formand: Mirna Cosic
Mail: mirna@redbarnetungdom.dk

Lokalbestyrelsesmedlemmer:

Signe Levin Andreasen (næstformand)
Sofie Jacobsen (kasserer)
Selina Petersen
Luise Hyllekilde Andersen

Derudover er Kasper Jensen intern revisor.

Om Odense Lokalforening:
Red Barnet Ungdom Odense har omkring 30 frivillige, der arbejder med lektiecaféer og projektet Barnets Ven. Lokalforeningen afvikler også løbende forskellige engangsarrangementer – det være sig alt lige fra talentkonkurrence for børn i skolernes efterårsferie til uddeling af æbleskiver op til jul. Sidst men ikke mindst sørger en række udvalg for blandt andet markedsføring, hvervning og trivsel i lokalforeningen.

Menu