Odense

Velkommen til Red Barnet Ungdom Odenses side. Her kan du læse om vores projekter, hvem du kan kontakte med dine henvendelser og hvordan du skal gøre, hvis du gerne vil være en del af vores projekter.

 

 Lokalbestyrelsesmedlemmer

Formand: Sebastian Lund
Udvalg: Forretningsudvalget
Kontaktperson for: Læringscafé H. C. Andersen Skolen
Ansvarsområde: Strategi, ledelse og projektudvikling (herunder projektledersamarbejde)
E-mail: sebastian.l@redbarnetungdom.dk

Næstformand: Amanda Christiansen
Udvalg: Forretningsudvalget, Kommunikationsudvalget
Kontaktperson for: Venskabsgruppe Vollsmose, Barnets Ven
Ansvarsområde: Kommunikation og markedsføring  (bl.a. RBU Inside – medlemsblad)
E-mail: amanda_christiansen@redbarnetungdom.dk

Bestyrelsesmedlem: Lisa Petz
Kontaktperson for: Læringscafé Provstegårdskolen, Venskabsgruppe Bolbro 1 (lørdag)
E-mail: lisa@redbarnetungdom.dk


Kontakt bestyrelsen

Kunne du tænke dig at høre mere om vores projekter? Så er du velkommen til at kontakte os – vi fortæller meget gerne om vores arbejde.

 • Generelle henvendelser samt projektrelaterede henvendelser, herunder opstart af nye projekter, rettes til bestyrelsesformanden.
 • Henvendelser vedr. kommunikation, arrangementer og markedsføring rettes til kommunikationsudvalget.
 • Henvendelser vedr. økonomi mv. rettes til kasseren.

Rekruttering

Overvejer du at blive frivillig i et af vores projekter? Så er du meget velkommen til at sende en ansøgning til bestyrelsesformanden med lidt oplysninger om dig selv og motivationen bag din henvendelse.

Om lokalforeningen

I RBU Odense har vi 7 projekter med i alt ca. 80 frivillige tilknyttet:

 • Barnets Ven
 • Venskabsgrupper
  • Bolbro 1: Lørdag kl. 11 – 14
  • Bolbro 2: Søndag kl. 11 – 14
  • Vollsmose: Søndag kl. 11 – 14
  • Nyborg: Under implementering
  • Svendborg: Under implementering
 • Læringscaféer

Aktive læringscaféer:

H.C. Andersen Skolen

Undervisningen afholdes onsdage kl. 13 – 15 og har primært fokus på dansk, engelsk og matematik. Målgruppen er 7. – 9. årgang

Vores undervisningsstruktur og ledelse:

Vi baserer undervisningen på såkaldte fagstationer og kører efter et rotationsprincip.

Vi har en uddelegerende, dialogbaseret og tillidsbaseret ledelsesstil som baseres på frihed under ansvar.

Vores ledelse er uddelegerende i den forstand, at vi inddrager den frivillige undervisers kompetencer og sikrer, at man sammen med de øvrige undervisere i læringscaféen løser de opgaver, som man dels har forudsætninger til at løse og som man føler glæde ved og ekstra motiveret til at kunne løse. Dermed sikrer vi, dels at man hele tiden er godt klædt på til opgaven og kan løse de opgaver, som arbejdet som underviser i læringscaféen indebærer og dels sikrer udviklingspotentiale indenfor de områder, som man gerne vil udvikle sig indenfor.

Vores ledelse er dialogbaseret i den forstand, at vi har indrettet undervisningsstrukturen og arbejdsgangen på en måde, der gør at vi altid er i løbende dialog med den enkelte og de øvrige undervisere. Et eksempel er til gruppemøderne, hvor vi i dialog med alle underviserne tilrettelægger undervisningens indhold. Et andet eksempel er den klare og tydelige kommunikation mellem os som projektledere og underviserne, hvor vi f.eks. i god tid vil orientere om nye oplysninger fra skolen, ny vagtplan osv.

Vores ledelse er tillidbaseret i den forstand, at vi anerkender de kompetencer, som den frivillige har med i rygsækken og dermed også forventer, at man besidder en faglighed indenfor det eller de fag, som man meddeler os, at der gerne vil undervises i. Samtidigt garanterer vi, at vi vil anerkende den enkeltes bidrag i form af idéer til nyt undervisningsindhold, som er relevant for undervisningen i læringscaféen og kommentarer til de andres bidrag – og samlet set inddrage disse mest muligt i tilrettelæggelsen af undervisningsindholdet. Dermed undgår vi som ledere at detailstyre og blande os i tide og utide. Det betyder også, at vi har en forventning om, at man overholder de aftaler vi indgår med hinanden – f.eks. at man møder op til de vagter, som får tildelt eller selv ønsker at få, og at man er til at komme i kontakt med, såvel mellem undervisere og mellem underviser og projektleder.  Den tillidsbaserede tilgang sikrer samtidigt, at man får en høj autonomi, uden at være i tvivl om, at man altid kan kontakte os, hvis der er problemstillinger eller andet som gør at man føler dig begrænset i at kunne varetage opgaven på den bedste måde.

Vores ledelse baseres på frihed under ansvar således at underviserne enten tildeles eller selv ønsker et fag, som man gerne vil undervise i den pågældende undervisningsgang. Man har herefter ansvaret for at stå i spidsen for den tilknyttede fagstation og planlægge undervisningens indhold. Det sikrer en frihed til så vidt muligt at tilrettelægge sit arbejde som man vil, under forudsætning af, at man udviser en høj grad af ansvarlighed.

Rosengårdskolen

Tingkærskolen

 Kommende læringscaféer

H.C. Andersen Skolen, 4 – 6. årgang

Ejerslykkeskolen

Provstegårdskolen – pt. sat i bero

Menu

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Accepterer automatisk brug af cookies hvis du klikker dig videre rundt på hjemmesiden mere information

Hvad er cookies og hvordan bruges de?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser. Tekstfilerne gør blandt andet websitet i stand til at opfatte, om browseren har besøgt stedet tidligere. Ved på denne måde at indsamle statistisk information om brugen af siden er cookies med til at forbedre brugervenligheden og oplevelsen. Cookies gør ingen skade på computeren og kan ikke indeholde vira eller skadelige programmer.


Vi anvender cookies fra Google Analytics for at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Cookies spiller således en central rolle i at få redbarnetungdom.dk til at fungere optimalt. Cookies husker fx, om du er logget ind, osv.

Luk