Tal og fakta

Red Barnet Ungdom arbejder, på baggrund af en lang række bidrag, for en mere børnevenlig verden.

 

Red Barnet Ungdoms  aktiviteter er finansieret af tilskud fra Tips- og Lottomidlerne, fonde, offentlige puljer, samt af erhvervsstøtte og private bidrag. Foreningens rammebudget besluttes hvert år et år frem af medlemmerne på Landsmødet, hvor regnskab for det forgående år også godkendes.

 

Red Barnet Ungdoms indtægter og udgifter opgjorte seneste regnskabsår:

 

Udviklingen i medlemstal:

*Medlemstallet for 2015 er opgjort pr. 31.10.15.

Menu