Udvalg

I Red Barnet Ungdom arbejder unge frivillige i flere udvalg for en mere børnevenlig verden. Læs om udvalgene her på siden.

 

I Red Barnet Ungdom har vi flereudvalg, hvor engagerede frivillige arbejder med at styrke arbejdet for en børnevenlig verden og udvikle organisationen på de indre linjer.

Læs nærmere om de forskellige udvalg her på siden – og tag kontakt, hvis du vil vide mere.

Lokalforeningsrådet
Lokalforeningsrådet består af repræsentanter fra alle lokalforeningerne. I Lokalforeningsrådet koordineres udrulning af større fælles projekter, der idéudvikles med afsæt i lokale erfaringer Lokalforeningsrådet får forslag til strategier og større organisatoriske ændringer i høring, Lokalforeningsrådet arbejder også med sparre og erfaringsudveksle på tværs af lokalforeninger.

Hvis du vil have fat i alle medlemmerne i Lokalforeningsrådet, kan du skrive til lfr@redbarnetungdom.dk.

Antimobningsudvalget
Antimobningsudvalget arbejder med at koordinere og udvikle Red Barnet Ungdoms antimobbeindsats. Udvalget sikrer blandt andet, at antimobbeindsatsens arbejde udføres i overensstemmelse med landsmødets og bestyrelsens beslutninger, RBU’s værdier, arbejdsmetoder, politikker og regelsæt.

Hvis du vil i kontakt med Udvalget for uddannelse og fritid kan du skrive til antimobningsudvalget@redbarnetungdom.dk.

International arbejdsgruppe
Den internationale arbejdsgruppe arbejder bl.a. med erfaringsudveksling på tværs af aktiviteter og med implementering af Red Barnet Ungdoms internationale strategi.

Hvis du vil vide mere om den internationale arbejdsgruppe kan du kontakte fu@redbarnetungdom.dk.

HR- event og kommunikationsudvalg under lokalforeninger, koordinerende grupper på Barnets Ven, styregrupper for læringscafeer, asylindsatsen, m.v.

Hvis du interesserer dig for at bidrage til en børnevenlig verden ved at stille dit organisatoriske talent til rådighed “bag linjerne”, kan en af vores mange styregrupper eller lokalt forankrede udvalg og arbejdsgrupper væres noget for dig. Skriv hvor du bor, hvor gammel du er og hvad du interesserer dig for til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk, så hjælper vi dig med at finde det rette forum for dit engagement.

Menu