Pressekontakt

Kontakt:
Mikkel Messell, kommunikationskonsulent på 51 96 56 28.
Mail: ms@redbarnetungdom.dk

Red Barnet Ungdoms talspersoner

Red Barnet Ungdom har flere talspersoner, der stiller op ved pressehenvendelser om Red Barnet Ungdoms mærkesager og fagområder.

Vores talspersoner udtaler sig til pressen om en række områder, bl.a.:

  • Børn og unges trivsel
  • Vilkår og rettigheder for børn og unge, der er flygtet til Danmark
  • Frivilligområdet
  • Læring og trivselsudfordringer blandt skoleelever
  • Ensomhed og udsathed blandt børn og unge i Danmark

Er du fra pressen og mangler du en case?

Vi hjælper gerne journalister med at finde casepersoner, når det er muligt.

Red Barnet Ungdoms arbejde

Red Barnet Ungdom er en national, uafhængig ungdomsorganisation, der aktivt engagerer unge mennesker over hele landet til at deltage i arbejdet for udsatte børn i Danmark.

Vi arbejder for at styrke alle børn og unges tiltro til sig selv via fællesskaber og relationer mellem børn, unge, frivillige og andre.

Red Barnet Ungdom arbejder også for, at alle børn og unge bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører dem, samt for at alle børn og unges rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres.

I Red Barnet Ungdom er der cirka 4.500 medlemmer. Cirka en tredjedel af medlemmerne fungerer som frivillige på vores mange projekter. Alle frivillige er under 30 år, og vi arbejder med metoden ‘ung-med-yngre.’ Vores projekter rækker vidt og bredt, og kan findes over hele landet.

Læs om projekterne her

Sådan bruger vi pengene

Red Barnet Ungdom på sociale medier:

Følg Red Barnet Ungdom på Twitter

Følg Red Barnet Ungdom på Facebook

Videoer
Vi har produceret fem forskellige videoer, som skal hjælpe os med at rekruttere nye frivillige – én for hver af vores indsatser: Læringscafé, Krisecenter, Venskabsgrupper, Lektievenner og Barnets Ven. Videoerne kan findes her og er desuden tilgængelige i forskellige formater og opløsninger – kontakt os for adgang til disse for adgang til disse.