Mod på Skolelivet – Partnerskab med Egmont Fonden

Alt for mange børn forlader grundskolen uden at have de nødvendige kompetencer, de skal bruge for at kunne tage en ungdomsuddannelse og komme godt videre i livet. Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom har indgået et partnerskab i perioden 2018-2021, som skal rette op på dette.

Forskning viser, at frivillige rollemodeller kan spille en særlig rolle i at støtte op om udsatte børns læring, men det frivillige foreningsliv tager i dag ikke et særligt stort ansvar for disse børn. Børnenes vanskeligheder bunder ofte i mangel på både faglige, personlige og sociale ressourcer. Her kan unge frivillige rollemodeller supplere lærere og pædagogers arbejde ved at tilbyde tid, nærvær og møder i øjenhøjde.

Partnerskabet Mod på Skolelivet skal give 5.000 børn mod på skolelivet ved at engagere 3.500 unge frivillige i 120 Læringscaféer i hele Danmark. Børnenes læringsparathed styrkes gennem øget selvværd, styrkede kompetencer og øget motivation. Indskolings- og mellemtrinselever får hjælp til at overvinde specifikke faglige udfordringer og udskolingseleverne hjælpes til at bestå dansk og matematik, samt blive erklæret uddannelsesparate.

De unge frivillige klædes af Red Barnet Ungdom på til opgaven gennem en stærk og fleksible organisering, samt løbende uddannelse og kompetenceudvikling. Den frivillige indsats koordineres tæt med lærere og pædagoger, således at barnets behov er i centrum.

Læs mere om Egmont Fonden