Uddybning af retningslinjer for samvær i 1 til 1-relationer

1 til 1-relationen mellem den frivillige og barnet er positiv og givende for barnet og familien, og der kan opstå nogle helt særlige og stærke venskaber i disse relationer. Som frivillig er det dog vigtigt at være opmærksom på den sårbarhed, som 1 til 1-relationen også indebærer, med henblik på at forebygge overgreb og krænkelser samt undgå misforståelser.  

I denne tekst bliver du præsenteret for en række afsnit, der tydeliggør og uddyber Red Barnet Ungdoms samværspolitik i forbindelse med aktiviteter, som bygger på, at en frivillig omgås et barn på tomandshånd. Det er samværspolitikken, som sætter de overordnede rammer for samværet. Samværspolitikken uddeles til alle nye frivillige i 1-til-1-relationer og gennemgåes ved introduktionen. Med dette dokument vil vi gøre det endnu mere tydeligt, hvordan du som frivillig skal omgås børnene i Barnets Ven, Lektievenner, Webvenner og projektet Netmakker.

Skriftlig samtykke fra forældre:

Det er som frivillig tilladt at være alene med et barn i 1 til 1-aktiviteter, når forældre til barnet har givet skriftligt samtykke hertil. Forældrene underskriver dette samtykke ved opstarten af en 1-til-1-relation og relationen opstartes ikke uden dette samtykke.

I 1 til 1-relationer skal du være særligt opmærksom på: 

1) Vær opmærksom på grænsen mellem den private og frivillige relation
Red Barnet Ungdoms 1 til 1-indsatser er en frivillig indsats og ikke en privat relation. Undgå derfor at ses privat med barnet uden for projektets rammer udover ved evt. særlige begivenheder såsom fødselsdage, som aftales med forældrene under forudsætningen af, at begge parter har lyst. Husk, at det er okay for både frivillig, barn og forældre at takke nej.

2) Udveksling af telefonnumre
Hvis du udveksler private telefonnumre og andre kontaktoplysninger med barnet, skal det aftales med forældrene og I skal sammen aftale, hvordan du kommunikerer med barnet.

3) Tænk over dine og barnets grænser og privatliv
Fysisk kontakt i sig selv kan opfattes som grænseoverskridende, da vi alle har vores individuelle grænser. At sidde på skødet, knus og at holde i hånd kan opfattes anderledes af barnet og andre voksne end det, der var hensigten.

Vis hensyn og respekter barnets privatliv. Vær særlig opmærksom på dette i forbindelse med omklædningssituationer og ved toiletbesøg. Alle har altid tøj på, også når det er varmt. Ved svømmehalsbesøg bruges det offentlige omklædningsrum.

4) Vær tro mod konceptet for aktiviteten
Hvis du oplever, at barnet eller familien inddrager dig i noget, der ikke omhandler din rolle som frivillig i aktiviteten, skal du på en respektfuld måde sige fra og være tydelig omkring dette. Dette kunne f.eks. være, hvis du bliver bedt om at håndtere sager med kommunen, være sammen med barnets søskende eller generelt at agere aflastning for familien. Hvis du føler, at familien beder dig om ovenstående, så kontakt din kontaktperson eller den sekretariatsmedarbejder, som er tilknyttet dit projekt.

I projekter, der bygger på en 1 til 1-relation, kan du være alene med barnet.
Du skal dog altid tænke over følgende:

  • Du kan minimere alenetid med barnet, ved at I opholder jer i det offentlige rum.
  • Hvis I opholder jer i dit eget hjem, skal det altid aftales med forældrene på forhånd.

Besøget skal være en del af indsatsen som en hyggelig, afgrænset dagsaktivitet.

  • Det er ikke tilladt at overnatte med barnet. Dog er det tilladt at overnatte med grupper af børn og frivillige, hvis det er en del af et arrangement arrangeret af Red Barnet Ungdom, hvor flere børn og frivillige deltager og overnatter sammen.
  • Du må Ikke tale seksualiserende til og med barnet, og du må ikke tale seksualiserende om andre i barnets nærvær.

Læs Red Barnet Ungdoms samværspolitik her.


Det står der i straffeloven 

Til jeres orientering vil vi også lige gengive, hvad der står i straffeloven om seksuelt overgreb mod børn og unge. 

Selvom nedenstående lovgivning er indlysende, kan det være en god idé at kende den, når man arbejder med eller har kontakt med børn og unge. 

I følge Kapitel 24 i straffeloven omhandlende seksualforbrydelser er det strafbart at:

  • Have samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år. 
  • Have sex eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, hvis personen er betroet en ”til opdragelse”, eller hvis det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring. ”Betroet til opdragelse” indbefatter også frivillige i foreninger.
  • Blufærdighedskrænke et barn.