Ræk hånden op

Vores læringscaféer og lektievenner er lukningstruet. Uden finansiering fra kommunerne vil udsatte børn og unge i 2022 ikke længere kunne få gratis læringshjælp af os. Ræk hånden op for børnene og red deres frivillige læringsindsatser.

Ræk hånden op for børnene og red deres frivillige læringsindsatser

I 15 år har Red Barnet Ungdoms læringsindsatser understøttet og bidraget til børns sociale og faglige udvikling. Alene de sidste tre år har flere tusinde børn over hele Danmark fået gratis læringshjælp gennem vores læringsindsatser, heriblandt læringscaféer og projektet Lektievenner. I 2022 udløber finansieringen, og så står alle de børn til at miste deres læringstilbud, som løfter deres faglige selvtillid og trivsel i skolen. Vi har brug for, at beslutningstagere rækker hånden op for dem, der ikke kan. Så kære kommuner, ræk hånden op for børnene og red deres frivillige læringsindsatser.

En sikker investering i børnenes fremtid

Alt for mange børn halter bagud i skolen. Nogle kan ikke følge med i undervisningen, andre mangler hjælp derhjemme, og nogle mangler et klap på skulderen. Coronakrisens lange nedlukninger med online undervisning har haft yderligere konsekvenser for børns læring og trivsel. Det viser en national undersøgelse blandt skoleelever, foretaget af analysevirksomheden Moos-Bjerre for Red barnet Ungdom. Undersøgelsen viser blandt andet, at næsten hver tredje elev oplever, at have svært ved at følge med i timerne. Det svarer til 7 elever i en gennemsnitlig klasse, og det tal er steget markant siden undersøgelsen i 2020, hvor ca. hver femte elev havde svært ved at følge med.

Læringsindsatser er afgørende for, at vi kan vende udviklingen. Vores læringscaféer og projektet Lektievenner hjælper socialt og fagligt udfordrede elever med at løfte deres faglige selvtillid og trivsel i skolen. Dermed får børnene kompetencerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse og bedre mulighed for at komme godt videre i livet. 

Vi ved, at børn ikke lærer ens. Derfor er vores læringscaféer baseret på alternativ læring, lektiehjælp og leg. Vi fokuserer på at skabe tillidsfulde relationer mellem børnene og de frivillige, så børnene vender faglige og personlige fiaskoer til succesoplevelser.

Vores projekt Lektievenner er én-til-én lektiehjælp, der giver børnene lyst til læring. Nogle børn har brug for ekstra ro, opmuntring og individuel opmærksomhed, og derfor giver Lektievenner et frirum, hvor børnene kan lære på deres egen måde i et trygt miljø.

Vores læringsindsatser har en positiv effekt på børnenes faglige udvikling 

En evaluering fra VIVE samt før- og eftermålinger fra vores samarbejdsskoler viser, at både læringscaféerne og Lektievenner har en markant positiv effekt på børnenes faglige udvikling. Resultaterne viser blandt andet, at børnenes faglige selvtillid stiger, børnene deltager mere i timerne, og børnene oplever også bedre trivsel i skolen.

  • Et Lektiven-forløb løfter i gennemsnit børnenes faglige selvtillid med 69 procent og deres deltagelse i undervisningen med 60 procent. 
  • Læringscaféer rykker også børnenes faglige selvtillid og har især en gavnlig effekt på den generelle trivsel i skolen, der stiger med 18 procent efter bare 6 måneder.

Vi har viden, redskaberne og erfaringen til at hjælpe børn og unge med at løfte deres faglige selvtillid og trivsel i skolen.

Ræk hånden op for børnene, så de ikke mister deres læringscaféer og Lektievenner

 

Videoen ‘Ræk hånden op’ er lavet i samarbejde med Operate


Vil din kommune samarbejde om at række hånden op?

Hvis du ønsker at høre mere om et samarbejde eller har spørgsmål, så kontakt programleder Lotte Juul Mikkelsen.

Lotte Juul Mikkelsen
Programleder for læring
Tlf.: 51 44 38 58
Mail: lotte@redbarnetungdom.dk