KG’ere i Barnets Ven – Sjælland og Fyn

Banner - To børnehænder

Kære KG’er i Barnets Ven
Barnets Ven KG-sporet har til formål at ruste og udvikle dig som koordinerende frivillig, så du bedst muligt kan understøtte rollemodellerne i løbet af den tid, de er matchet med et barn.
Sporet styrker, hvordan du arbejder internt i KG-gruppen, hvordan du opbygger en god relation til dine match, og hvordan du motiverer og fastholder de frivillige rollemodeller. 

På uddannelsesdagen får du indsigt i følgende:

  • Hvordan du som KG’er sikrer den gode relation til rollemodellen og er med til at styrke rollemodellens motivation
  • Redskaber til at styrke samarbejdet i din KG-gruppe internt, men også på tværs af KG-grupperne i andre indsatsbyer 
  • Bliv bekendt med de succeser og udfordringer, som andre KG’ere oplever og tag det med i dit eget frivillige arbejde 
  • Rammerne for dit frivillige arbejde som KG’er 

Hvem kan deltage?
Uddannelsesdagen retter sig mod alle koordinerende frivillige, men den er særlig vigtig for dig, der endnu ikke har deltaget på en uddannelsesdag.  

Tilmelding

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til uddannelsessporet, så kontakt projektkonsulent Katrine Brink  på k.brink@redbarnetungdom.dk eller på tlf. 21 48 06 08.

Afmelding
Uddannelsesdagen er en vigtig dag for alle frivillige, som vi virkelig ser frem til, og vi er helt med på, at noget kan komme i vejen for, at du kan deltage. Husk at melde fra senest 5 dage før, så vi har de bedste muligheder for at forberede en god dag.

Har du praktiske spørgsmål?
Hvis du har praktiske spørgsmål omkring selve uddannelsesdagen, så kontakt Ryan Bravo på uddannelsesdag@redbarnetungdom.dk
På selve dagen kan du kontakte Katrine på ovenstående nummer. 

Vi glæder os til at se jer!

Kærlig hilsen
BV-teamet i Red Barnet Ungdom