RBU’s Frivillighedsundersøgelse 2023

Hvad gør vi godt og hvad kan vi gøre endnu bedre?

Hen over efteråret 2023 har RBU i samarbejde med konsulentbureauet Ingerfair gennemført en større undersøgelse af, hvordan det er at være frivillig i RBU. Frivilligundersøgelsen består af en stor spørgeskemaundersøgelse og en række interviews, der til sammen kortlægger de frivilliges trivsel og oplevelse af frivillighed. Med rapporten har vi nu et samlet billede af, hvordan det står til i RBU – og det går heldigvis mere end forrygende på langt de fleste områder, men på to områder afspejler vi desværre triste tendenser fra resten af arbejdsmarkedet.

Nedenfor præsenteres de vigtigste resultater fra rapporten, som sekretariatet nu vil bruge til at styrke dialogen med jer og forsøge at gøre det endnu bedre at være frivillig i Red Barnet Ungdom. Første skridt er at dele resultaterne med alle jer frivillige.

Aktive frivillige, der er stolte af deres organisation

Undersøgelsen viser, at de frivillige i RBU overordnet trives virkelig godt. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at hele 75 % har anbefalet andre at blive frivillige i RBU. Dette er langt over tallet hos sammenlignelige organisationer, og er et solidt klap på skulderen til os alle.

92,9 % er Meget Tilfredse eller Tilfredse med at være frivillig i RBU, og næsten 90 % bruger relativt meget tid på deres frivillighed, så de fleste af de frivillige i RBU er altså både glade og aktive.

 ”Jeg elsker at være frivillig, og har et rigtig godt fællesskab, med de andre frivillige”

Et socialt arbejdsfællesskab

Resultaterne viser, at de frivillige anser RBU som både et socialt fællesskab og et arbejdsfællesskab. Her er det dog vigtigt at huske, at der kan være relativ stor forskel på at være frivillig i RBU’s forskellige indsatser (nogle frivillige arbejder med 1-1 relationer, andre i mindre eller større teams) og bl.a. derfor er der selvfølgelig også forskel på de frivilliges dagligdag og motivation for at være frivillig.

Over 90 % er enige eller meget enige i, at ”Det gør mig glad at være frivillig”. Og næsten lige så mange er frivillig for at for at få erfaring og kompetencer, men mest tydeligt, så svarer næsten alle, at de i hvert fald er frivillige i RBU for at hjælpe andre – at gøre noget for andre.

 Samarbejde og anerkendelse

Rapporten har givet RBU’s sekretariat især en konkret opgave at arbejde med, noget der kan gøres bedre. Vi skal være bedre til at perspektivere og informere om alle de gode og vigtige ting, der foregår ude i alle indsatserne. F.eks. savner hver tredje frivillig en bedre forståelse af, hvordan deres frivillighed bidrager til at opfylde RBU’s overordnede målsætninger.

På den positive side oplever over 90 %, at de ansatte stoler på de frivillige og at der er god plads til forskellighed i organisationen. Kun 4 % vurderer, at der er et dårligt samarbejde mellem de frivillige og de ansatte.

”Overordnet går det virkelig godt! Måske 20 % der lige skal fikses lidt, men 80 % er fantastisk!”

 Nultolerance overfor mobning og sexchikane

Forskningscenteret VIVE fastslår i en ny undersøgelse, at 7,8 % af de danske arbejdstagere bliver udsat for mobning på arbejdet, mens 2,8 % oplever sexchikane. De samme tal for RBU er heldigvis betragteligt lavere, men de er desværre ikke helt fraværende. 0,9 % fortæller at de har oplevet at blive mobbet af en ansat i RBU, andre 0,9 % har oplevet sexchikane fra en anden frivillig. Det svarer til at ca. 17 ud af alle vores 1050 frivillige enten har følt sig mobbet eller oplevet sexchikane. Og det er naturligvis helt uacceptabelt.

RBU har nultolerance overfor mobning og sexchikane. Det er områder, som vi tager yderst alvorligt og har arbejdet intensivt med i mange år. Du kan læse hele vores samværspolitik her: redbarnetungdom.dk/samvaer

Hvis du oplever, at du selv eller andre frivillige har været udsat for grænseoverskridende adfærd eller mobning, opfordrer vi til, at du straks kontakter sekretariatet. Du kan kontakte:

Louise Christiansen (tlf.: 23 10 99 49, louise@redbarnetungdom.dk) eller Sascha Brinch Hummelgaard (tlf.: 51 64 98 30, sascha@redbarnetungdom.dk)

Du kan sagtens forblive anonym, når du anmelder en mulig overtrædelse af samværspolitikken.

Rulletekster …

Vi slutter på en god note, med et par herlige citater:

 ”Jeg føler, at jeg er tro mod mig selv, når jeg er her. Og det giver mig en form for følelse af at være til nytte. Altså … mit virke har værdi for nogle børn og deres forældre”

 ”Det gør mig glad, og det fylder i livet på sådan en måde, som gør én glad”

 ”Vi bliver venner, en RBU-familie. Har møder, hvor vi hygger efter og prioriterer alene-tid blandt frivillige”

 Læs hele rapporten

Hvis du er blevet endnu mere interesseret i resultaterne eller blot mangler lidt læsning til de lange vinteraftener, så kan du hente hele rapporten her: redbarnetungdom.dk/frivillighed2023

Yderligere info: Kontakt Mikkel Messell, RBU Kommunikation, ms@redbanretungdom.dk