Betingelser for Eftermåling

Red Barnet Ungdom
Rosenørns Allé 12
DK-1634 København V
CVR nr.: 27 33 66 04.
T 35 24 85 42

 

Disse betingelser er gældende for samarbejdspartnere, der laver en eftermåling på børn til projektet Lektievenner i RBU:

§1 Om
Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der igennem frivillige indsatser arbejder for at fremme børns rettigheder.

§2 Persondata
Man skal som minimum oplyse følgende:

  • Information om vurdering af barnets adfærd i skolen (trivsel, motivation, selvtillid og deltagelse i skolen)
  • Skolens navn
  • Kontaktlærens navn, email og telefonnummer
  • Barnets navn, alder, klassetrin og køn.

§3 Brug af data
Efter målingen bruger vi til at følge barnets faglige udvikling og trivsel skolen samt i anonymiseret form til at dokumentere projektets effekt og resultater.