Teaterforestilling – Børnenes Stemmer

HAR DU INTERESSE FOR TEATERVERDENEN? BRÆNDER DU FOR AT ARBEJDE MED BØRN, DER HAR VÆRET PÅ FLUGT? OG HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE BØRN OG UNGE MED AT FORTÆLLE DERES HISTORIE?

I Red Barnet Ungdom arbejder vi for at opretholde børn og unges ret til at blive inkluderet og hørt. Derfor sætter vi i samarbejde med C.ntact en forestilling op, hvor børnenes stemmer kan blive hørt. De unges historier bliver centrum for 12 forestillinger på Edison teatret i København, hvor tilhørerne får indsigt i, hvad der fylder hos unge med flygtningebaggrund samtidig med, at de unge oplever at blive set, hørt og respekteret.

C:NTACT er en platform for den personlige historie, som kaster lys over sociale og samfundsmæssige problemstillinger ved at give stemme til dem, der har prøvet dem på egen krop. C:NTACT er Danmarks største ungdomsteater. Læs mere på www.contact.dk.

For at fastholde og understøtte børn og unge i projektet rekrutteres frivillige i alderen 18-30 år, som skal være med til at støtte og underbygge de unge i projektet. Dette indebærer f.eks. at følge de unge frem og tilbage fra deres hjem eller asylcenteret og Teater C:ntact og herigennem gøre oplevelsen tryg for de unge.

Hvad indebærer det?

  • Rekruttering af børn og unge i samarbejde med RBU og C:ntact
  • Fastholdelse, støtte og motivation af de unge
  • Transport af børnene fraog til deres hjem i forbindelse med teaterprøverne
  • Andre praktiske opgaver i forbindelse med teaterforestillingen

Datoer

  • 17. August – infomøde for frivillige (på teater Edison)
  • 4. September – infomøde for børnene på Avnstrup
  • 12. September – infomøde for børn uden for Avnstrup (på teater Edison)

Tidshorisont

Projektet kommer til at forløbe fra start August til slut November hvor der er forestillinger. Projektet bliver løbende intensiveret.