Teaterforestilling – Børnenes Stemmer

Har du interesse for teaterverdenen, brænder du for børn, der har været på flugt og har du lyst til at hjælpe dem med at fortælle deres historie?

I Red Barnet Ungdom arbejder vi for at opretholde børn og unges ret til at blive inkluderet og hørt. Derfor sætter vi i samarbejde med C.ntact en forestilling op, hvor børnenes stemmer kan blive hørt. De unges historier bliver centrum for 12 forestillinger på Edison teatret i København, hvor tilhørerne får indsigt i, hvad der fylder hos unge med flygtningebaggrund samtidig med, at de unge oplever at blive set, hørt og respekteret.

C:NTACT er en platform for den personlige historie, som kaster lys over sociale og samfundsmæssige problemstillinger ved at give stemme til dem, der har prøvet dem på egen krop. C:NTACT er Danmarks største ungdomsteater. Læs mere på www.contact.dk.

For at fastholde og understøtte børn og unge i projektet rekrutteres frivillige i alderen 18-30 år, som skal være med til at støtte og underbygge de unge i projektet. Dette indebærer f.eks. at følge de unge frem og tilbage fra deres hjem eller asylcenteret og Teater C:ntact og herigennem gøre oplevelsen tryg for de unge.

Hvad indebærer det?

  • Rekruttering af børn og unge i samarbejde med RBU og C:ntact
  • Fastholdelse, støtte og motivation af de unge
  • Transport af børnene fraog til deres hjem i forbindelse med teaterprøverne
  • Andre praktiske opgaver i forbindelse med teaterforestillingen

Datoer

  • 17. August – infomøde for frivillige (på teater Edison)
  • 4. September – infomøde for børnene på Avnstrup
  • 12. September – infomøde for børn uden for Avnstrup (på teater Edison)

Tidshorisont

Projektet kommer til at forløbe fra start August til slut November hvor der er forestillinger. Projektet bliver løbende intensiveret.