Teen-grupper

Hjælp unge med flygtningebaggrund til en god start i deres nye by. Giv dem gode oplevelser og et nyt fællesskab som frivillig i en af vores teen-grupper.

bliv frivillig i en teen-gruppe

Piger der hygger sig.

Som frivillig i en teen-gruppe hjælper du unge med flygtningebaggrund. De unge er typisk er kommet til landet som flygtning, men bor i dag i landets kommuner, på en midlertidig eller permanent opholdstilladelse.

Som frivillig i en teen-gruppe er du aldrig alene. Du indgår i et team af frivillige, der mødes fast med en gruppe på 8-10 unge i alderen 12-15 år. Sammen laver og planlægger I spændende og hyggelige aktiviteter, som er med til at øge de unges kendskab til fritids- og foreningslivet og hjælper dem til en bedre integration. Derudover arbejdes der i teen-grupperne med et fokus på “life skills”. Det skal være med til at sikre de unges både personlige, sociale og praktiske kompetencer, som kan bidrage til et meningsfuldt ungdomsliv.

♥ Meld dig som frivillig i en teengruppe

For at blive frivillig i Red Barnet Ungdoms Teen-grupper skal du være mellem 18 og 30 år. Derudover skal du kunne mødes i gruppen cirka én gang hver 14. dag. Du skal i øvrigt være medlem af Red Barnet Ungdom. Vi indhenter børneattester på alle frivillige.


Kunne du tænke dig at arbejde med de yngre børn?

Er du mere ‘hooked’ på arbejde med de yngre børn, så kan du blive frivillig i en af vores venskabsgrupper. Her er konceptet det samme som i teen-grupperne – forskellen er blot alderen. I venskabsgrupperne er børnene typisk 6-12 år. Du kan læse mere om projektet og melde dig som frivillig her.


Kunne du tænke dig at blive samarbejdskommune?

Lyder projektet spændende, og kunne tænke dig at høre mere om, hvordan din kommune kunne blive en samarbejdspartner? Så kan du tage kontakt til projektleder på ‘Børn På Flugt’, Katrine Brink på k.brink@redbarnetungdom.dk

Vi har på nuværende tidspunkt teen-grupper i: