Teen-grupper

Hjælp unge med flygtningebaggrund til en god start i deres nye by og giv dem gode oplevelser og et nyt fællesskab.

Som frivillig i en teen-gruppe hjælper du unge, der typisk er kommet til landet som flygtning, men som i dag bor i landets kommuner, på en midlertidig eller permanent opholdstilladelse. I fællesskab med andre frivillige giver du dem mulighed for at indgå i et fællesskab, giver dem et kendskab til deres nye by og gode oplevelser sammen med andre unge.

Som frivillig i en teen-gruppe er du aldrig alene. Du indgår i et team af frivillige, der mødes fast med en gruppe på 8-10 unge i alderen 12-15 år. Sammen laver og planlægger I spændende og hyggelige aktiviteter, som er med til at øge de unges kendskab til fritids- og foreningslivet og hjælper dem til en bedre integration. Derudover arbejdes der i teen-grupperne med et fokus på “life skills”, der skal sikre de unge både personlige, sociale og praktiske kompetencer, som kan bidrage til et meningsfuldt ungdomsliv.

♥ JA, SELVFØLGELIG VIL JEG VÆRE FRIVILLIG I EN VENSKABSGRUPPE!

For at blive frivillig i Red Barnet Ungdoms Teen-grupper skal du være mellem 18 og 30 år og kunne mødes i gruppen én gang hver 14. dag. Du skal i øvrigt være medlem af Red Barnet Ungdom. Vi indhenter børneattester på alle frivillige.