Teen-grupper

Hjælp unge med flygtningebaggrund til en god start i deres nye by og giv dem gode oplevelser og et nyt fællesskab.

Hjælp unge, der typisk er kommet til landet som flygtning, men som i dag bor i landets kommuner, på en midlertidig eller permanent opholdstilladelse. Du kan give dem et nyt fællesskab og gode oplevelser ved at blive frivillig i en af Red Barnet Ungdoms Teen-grupper.

Som frivillig i en Teen-gruppe indgår du i et team af frivillige, der mødes fast med en gruppe på 8-10 unge i alderen 12-15 år. Sammen laver og planlægger I spændende og hyggelige aktiviteter, som er med til at øge de unges kendskab til fritids- og foreningslivet. Derudover arbejder Teen-grupperne med et fokus på “life skills”, der skal sikre de unge  både personlige, sociale og praktiske kompetencer, som kan bidrage til et meningsfuldt ungdomsliv.

♥ JA, SELVFØLGELIG VIL JEG VÆRE FRIVILLIG I EN VENSKABSGRUPPE!

For at blive frivillig i Red Barnet Ungdoms Teen-grupper skal du være 18-30 år gammel og kunne mødes i gruppen én gang hver 14. dag. Du skal i øvrigt være medlem af Red Barnet Ungdom. Vi indhenter børneattester på alle frivillige.