KG’ere i Barnets Ven – Jylland

Banner - To børnehænder

Kære KG’er i Barnets Ven
Så er der snart uddannelsesdag for dig og dine medkoordinatorer!

Barnets Ven KG-sporet har til formål at ruste og udvikle dig som koordinerende frivillig, så du bedst muligt kan understøtte rollemodellerne i løbet af den tid, de er matchet med et barn. Sporet styrker, hvordan du arbejder internt i KG-gruppen, og hvordan du opbygger en god relation til dine match. Derudover vil du få indsigt i, hvordan du bedst muligt motiverer og fastholder dine rollemodeller – også når en pandemi gør det svært. På uddannelsesdagen får du indsigt i følgende:

  • Hvordan du som KG’er sikrer den gode relation til rollemodellen og er med til at styrke rollemodellens motivation 
  • Redskaber til at styrke samarbejdet i din KG-gruppe internt, men også på tværs af KG-grupperne i andre indsatsbyer 
  • Bliv bekendt med de succeser og udfordringer, som andre KG’ere oplever og tag det med i dit eget frivillige arbejde 
  • Rammerne for mit frivillige arbejde som KG’er

Hvem kan deltage?
Uddannelsesdagen retter sig mod alle koordinerende frivillige, men den er særlig vigtig for dig, der endnu ikke har deltaget på en uddannelsesdag.  

Tilmelding
Tilmeldingsfristen er udløbet.

OBS: Grundet Covid-19 vil uddannelsesdagen i år foregå online på Teams. Du vil modtage et videolink i dagene op til uddannelsesdagen.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til din uddannelse, så kontakt programleder Sascha Brinch Hummelgaardsascha@redbarnetungdom.dk eller 51 64 98 30.

Afmelding
Uddannelsesdagen er en dag, som vi virkelig ser frem, men vi helt med på, at noget kan komme i vejen for, at du kan deltage. Husk at melde fra senest dagen før. Selvom forårets uddannelsesdag er online, så koster det Red Barnet Ungdom i omegnen af 500 kroner i omkostninger til foredragsholdere og forplejning, hver gang nogen udebliver – og det kan vi vist godt blive enige om, at vi kan bruge til noget bedre.

Har du praktiske spørgsmål?
Hvis du har praktiske spørgsmål omkring selve uddannelsesdagen, så kontakt Ryan på uddannelsesdag@redbarnetungdom.dk  

Vi glæder os til at se jer!