ÅRSREGNSKABER og vedtægter

Red Barnet Ungdom er en landsdækkende demokratisk ungdomsorganisation. Læs vores årsregnskaber, vedtægter og hvordan Red Barnet Ungdoms organisation er bygget op her på siden.

vedtægter

ÅRSREGNSKABER

I vores årsrapporter herunder kan du se i detaljer, hvordan vi har brugt pengene de seneste år.

Hvis du har spørgsmål, så skal du være velkommen til at henvende dig til sekretariatet.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Vores forandringsagenter er børnene og de frivillige i vores aktiviteter, vores frivillige projektledere, lokalforeningsbestyrelser, vores medlemmer og støtter.

Red Barnet Ungdom har ca. 4.500 medlemmer. Ca 1.200 af vores medlemmer er samtidig frivillige i en af vores aktiviteter. Alle børn i vores aktiviteter er potentielle juniorfrivillige.

Vores strategi fastlægges af medlemmerne på landsmødet og udmøntes af medlemmer og frivillige i lokalforeninger og aktiviteter med understøttelse fra sekretariatet.

Landsmøde
Hvert år i november holder Red Barnet Ungdom landsmøde. På landsmødet bestemmer medlemmerne både de langsigtede pejlemærker for Red Barnet Ungdom, når vi med passende intervaller reviderer vores strategi og det kommende års arbejdsprogram. Desuden vælges, hvem der skal lede organisationen det kommende år. Alle medlemmer i Red Barnet Ungdom kan deltage i landsmødet.

Bestyrelse
Red Barnet Ungdoms bestyrelse er ansvarlig for, at Red Barnet Ungdom arbejder i overensstemmelse med den landsmødefastlagte strategi og de årlige arbejdsprogrammer, som udarbejdes i forlængelse heraf. Bestyrelsen, som bliver valgt på det årlige landsmøde, består af ni medlemmer, der alle arbejder frivilligt. Formanden kan dog delvist frikøbes.
Bestyrelsen tilstræber en høj grad af kontakt og dialog med udvalgskoordinatorer og lokalforeningesformænd.

Udvalg, styregrupper og råd
Red Barnet Ungdom har en række udvalg, styregrupper, koordinerende grupper og et lokalforeningsråd, der forbinder strategiske målsætninger med konkrete planlægninger og implementering af vores konkrete aktiviteter rundt om i landet.

Lokalforeninger
Lokalforeningerne er Red Barnet Ungdoms lokale kraftcentre: lokalforeningerne understøtter driften af de lokale aktiviteter og gennemfører lokale initiativer og kampagner, der bidrager til en mere børnevenlig verden lokalt.

Aktiviteter
Red Barnet Ungdom har ca. 80 løbende aktiviteter rundt om i landet. Alle aktiviteter ledes af en frivillig projektleder med understøttelse fra sekretariatet og afholdes af unge frivillige.

Sekretariat
Sekretariatet i Red Barnet Ungdom har en tværgående og understøttende funktion. Sekretariatet er i forlængelse af Red Barnet Ungdoms værdi “ansvarlighed” forpligtet til at understøtte en ansvarlig organisations- og aktivitetsdrift og i forlængelse af værdierne “anerkendelse” og “inddragelse” til aktivt at positionere frivillige som centrale aktører i beslutningsprocesser indenfor de demokratisk vedtagne rammer, som vores arbejde for en mere børnevenlig verden udmøntes i.

Her er Red Barnet Ungdoms organisation illustreret: